Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet CIVIL KAPCSOLATOK REFERENS munkakör betöltésére 

A leendő munkatárs feladatai:

 • kerületi civil szervezetekkel és lakossággal való együttműködés, kapcsolattartás,

 • hazai pályázati anyagok, beszámolók, értékelések készítése,

 • események, fórumok szervezése,

 • aktív szerepvállalás a kerület civil – önkormányzat közötti kommunikáció megvalósításában, ezen tevékenység megszervezése, koordinálása, és kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátása,

 • Az önkormányzati döntések előtt lakossági bevonás (személyesen, rendezvényeken, online, honlapon és printben), különböző nézőpontok meghallgatása és a döntéshozatalba való beépítése javaslatok által. Lakossági igények monitorozása, részvételiség szervezése, közvélemény kutatások előkészítésében való részvétel.

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógus, andragógus, művelődésszervező szakképzettség,

 • minimum 5 év munkatapasztalat,

 • középfokú angol nyelvtudás,

 • kiemelkedő együttműködési és kapcsolatteremtő készség, harmonikus személyiség, döntésképesség,

 • önálló munkavégzés,

 • felhasználó szintű számítógépes ismeret,

 • szervezőképesség,

 • precíz munkavégzés, kifejezetten a határidők tartása,

 • kommunikáció írásban és szóban (kisebb tanulmányok írása),

 • a kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási tapasztalat,

 • közigazgatási alap-vagy szakvizsga,

 • részvételi demokrácia eszközrendszerében, alkalmazásában szerzett tapasztalat,

 • rendezvényszervezői tapasztalat,

 • szociológiai tanulmány készítésében szerzett tapasztalat,

 • kommunikációs területen szerzett tapasztalat,

 • szemléletformálásban szerzett gyakorlat,

 • helyismeret.

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.

 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 55.000,- Ft.

 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.

 • A próbaidő alatt is biztosítunk emelt cafeteria juttatást.

 • Budapest közlekedési bérlet.

 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).

 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.

 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.

 • Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget biztosítunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok folytatására és az önképzésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.

 • Motivációs levél.

 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.

 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

 • Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: „Civil kapcsolatok referens”.

 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.

 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu/palyazatok weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.02.26.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.03.12.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton Tatár Enikő részére a tatar.eniko@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére, zárt borítékban a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. címre.

A pályázati kiírással kapcsolatban további tájékoztatást Tatár Enikő nyújt a 458-3013 telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozott/határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor próbaidő kikötésével.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.