Állás
Állás
Intézményvezető
2019. február 08.


2912

Jelentkezési határidő: 2019. február 22.

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete munkatársat keres.

Munkakör Megnevezése: intézményvezető

Munkáltató: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

Munkavégzés Helye: Családok Átmeneti Otthona 1., Százhalombatta

A Megbízás Időtartama: határozatlan

A Foglalkoztatás Jellege: teljes munkaidő

Bérezés: közalkalmazotti besorolás szerint

A Munkakör Általános Leírása:

Az új munkatárs feladatai lesznek:

 • felelősséggel tartozik az előírt intézményi dokumentumok teljes körű meglétéért és folyamatos aktualizálásukért;

 • felelősséggel tartozik az intézmény által ellátott feladatok megszervezéséért és a vonatkozó jogszabályokban, támogatási szerződésben, együttműködési megállapodásban meghatározott ellátás folyamatos fenntartásáért;

 • felelős az intézmény magas szakmai színvonalú és törvényes működéséért;

 • felelősséggel tartozik a baleset-, illetve tűzvédelmi rendszabályok maradéktalan betartásáért;

 • képviseli az intézményt;

 • dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, vagy szabályzat nem utal más személy hatáskörébe;

 • együttműködik a társintézményekkel, az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevőkkel;

 • gondoskodik a szakmai etika normáinak betartásáról és betartatásáról.

Az új munkatárssal szemben támasztott alapvető elvárások:

 • felsőfokú végzettség a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírása szerint;

 • a szociális és gyermekvédelmi ellátás területén szerzett, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 3. § (3) bekezdésében meghatározott legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szakmai gyakorlat;

 • a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer és a jogszabályi környezet széleskörű és alapos elméleti ismerete;

 • szociális szakvizsga vagy nyilatkozat arról, hogy azt két éven belül megszerzi;

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);

 • ügyfelekkel szemben tanúsított segítőkészség és empátia;

 • „B” kategóriás jogosítvány (gyakorlott gépjárművezetői tapasztalat);

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

 • intézményvezetői gyakorlat;

 • szociális szakvizsga megléte;

 • a szociális és gyermekvédelmi ellátásban szerzett gyakorlat;

 • a Magyar Vöröskereszt működésének ismerete;

 • Százhalombatta városon belüli helyismeret és kiterjedt kapcsolatrendszer;

Jelentkezés Feltételei, Módja, Határideje:

A jelentkezés feltételei:

 • magyar állampolgárság;

 • büntetlen előélet;

 • szellemi és fizikai cselekvőképesség;

Pályázati anyag összetétele:

 • részletes – 1 évnél nem régebbi, önarcképes – szakmai önéletrajz;

 • motivációs levél; az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó általános program;

 • a felsőfokú végzettséget igazoló bizonyítvány másolati példánya;

 • ajánlások;

Pályázati anyag benyújtásának módja:

e-mail címre elküldve;

 • az elektronikus levél „tárgyában” kérjük a munkakör megnevezésével együtt a következő munkaköri kódot is szerepeltetni: „ Intézményvezető – 4/3/2019.

Jelentkezés határideje: 2019. február 22.

Pályázatok Elbírálásának Menete, Határideje:

A pályázatok elbírálásának menete:

 • kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a „Jelentkezés feltételei, módja, határideje” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra;

 • a kiválasztott pályázó (pályázók) egykörös személyi beszélgetésen vesznek részt a munkáltató budapesti telephelyén lévő irodaházban;

 • csak az interjúra behívott pályázó (pályázók) kerülnek visszatájékoztatásra;

 • Az álláshirdetés kiírója fenntartja a jogot, hogy a kiírt álláshirdetést indoklás nélkül bármikor visszavonja (törölje).

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. február 26.

 • Az álláshirdetés kiírója a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete fenntartja a jogot, hogy nem hirdet eredményt, valamint a kiírt álláshirdetést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja, és bármikor visszavonja (törölje).

A munkába Állás Általános Feltételei, Legkorábbi Időpontja:

A munkába állás általános feltételei:

 • a munkavállaló személyi okmányainak, gépjárművezetői engedélyének, iskolai végzettségeit, illetve a munkakör ellátása szempontjából releváns szakképesítéseit igazoló bizonyítványok eredeti példányainak bemutatása;

 • eredeti, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása;

A munkába állás legkorábbi időpontja: 2019. március 01.
Hír
A kormány benyújtotta a vagyonkezelői alapítványokhoz kapcsolódó törvényjavaslatot is.
Hír
A fővárosi civil szervezetek iratainak gyűjtése Budapest Főváros Levéltárában
Hír
1989. február 4-én alapították meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot.
Címkék