Intézményvezető

2019. április 10.

Jelentkezési határidő: 2019. május 05.

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete munkatársat keres.

Munkakör Megnevezése: intézményvezető

Munkáltató: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

Munkavégzés Helye: Családok Átmeneti Otthona 2., Százhalombatta

A Megbízás Időtartama: határozatlan

A Foglalkoztatás Jellege: teljes munkaidő

Bérezés: közalkalmazotti besorolás szerint

A Munkakör Általános Leírása:

Az új munkatárs feladatai lesznek:

 • felelősséggel tartozik az előírt intézményi dokumentumok teljes körű meglétéért és folyamatos aktualizálásukért;
 • felelősséggel tartozik az intézmény által ellátott feladatok megszervezéséért és a vonatkozó jogszabályokban, támogatási szerződésben, együttműködési megállapodásban meghatározott ellátás folyamatos fenntartásáért;
 • felelős az intézmény magas szakmai színvonalú és törvényes működéséért;
 • felelősséggel tartozik a baleset-, illetve tűzvédelmi rendszabályok maradéktalan betartásáért;
 • képviseli az intézményt;
 • dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, vagy szabályzat nem utal más személy hatáskörébe;
 • együttműködik a társintézményekkel, az intézmény által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevőkkel;
 • gondoskodik a szakmai etika normáinak betartásáról és betartatásáról.

Az új munkatárssal szemben támasztott alapvető elvárások:

 • felsőfokú végzettség a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírása szerint;
 • a szociális és gyermekvédelmi ellátás területén szerzett, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 3. § (3) bekezdésében meghatározott legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szakmai gyakorlat;
 • a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer és a jogszabályi környezet széleskörű és alapos elméleti ismerete;
 • szociális szakvizsga vagy nyilatkozat arról, hogy azt két éven belül megszerzi;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • ügyfelekkel szemben tanúsított segítőkészség és empátia;
 • „B” kategóriás jogosítvány (gyakorlott gépjárművezetői tapasztalat);

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

 • intézményvezetői gyakorlat;
 • szociális szakvizsga megléte;
 • a szociális és gyermekvédelmi ellátásban szerzett gyakorlat;
 • a Magyar Vöröskereszt működésének ismerete;
 • Százhalombatta városon belüli helyismeret és kiterjedt kapcsolatrendszer;

Jelentkezés Feltételei, Módja, Határideje:

A jelentkezés feltételei:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • szellemi és fizikai cselekvőképesség;

Pályázati anyag összetétele:

 • részletes – 1 évnél nem régebbi, önarcképes – szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél; az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó általános program;
 • a felsőfokú végzettséget igazoló bizonyítvány másolati példánya;
 • ajánlások;

Pályázati anyag benyújtásának módja:

e-mail címre elküldve;

 • az elektronikus levél „tárgyában” kérjük a munkakör megnevezésével együtt a következő munkaköri kódot is szerepeltetni: Intézményvezető – 4/15/2019.

Jelentkezés határideje: 2019. május 05.

Pályázatok Elbírálásának Menete, Határideje:                   

A pályázatok elbírálásának menete:

 • kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a „Jelentkezés feltételei, módja, határideje” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra;
 • a kiválasztott pályázó (pályázók) egykörös személyi beszélgetésen vesznek részt a munkáltató budapesti telephelyén lévő irodaházban;
 • csak az interjúra behívott pályázó (pályázók) kerülnek visszatájékoztatásra;
 • Az álláshirdetés kiírója fenntartja a jogot, hogy a kiírt álláshirdetést indoklás nélkül bármikor visszavonja (törölje).

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. május 08.

 • Az álláshirdetés kiírója a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete fenntartja a jogot, hogy nem hirdet eredményt, valamint a kiírt álláshirdetést indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja, és bármikor visszavonja (törölje).

A munkába Állás Általános Feltételei, Legkorábbi Időpontja:

A munkába állás általános feltételei:

 • a munkavállaló személyi okmányainak, gépjárművezetői engedélyének, iskolai végzettségeit, illetve a munkakör ellátása szempontjából releváns szakképesítéseit igazoló bizonyítványok eredeti példányainak bemutatása;
 • eredeti, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása;

A munkába állás legkorábbi időpontja: 2019. május 13.


Címkék
állás, munkavállalás