Állás
Állás
Intézményvezető
2018. május 16.


601

Jelentkezési határidő: 2018. május 25.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pályázatot ír ki az alábbi munkakör betöltésére: intézményvezető

Munkavégzés helye: MMSZ Gondviselés Háza Aranytölgy Idősek Otthona, Zalakomár
Az álláshely betöltésének várható időpontja és időtartama: 2018. június 01.

határozatlan idejű ( 3 hónapos próbaidővel)
munkaidő: heti 40 óra

A munkakörrel járó, lényeges feladatok felsorolása:

 • Felelős az intézmény irányításáért, szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért
 • A költségvetés alapján felelős a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért
 • Elkészíti az intézmény szabályzatait
 • Ellátotti jogok megvalósulását biztosító magas színvonalú szakmai munka megszervezése, biztosítása, ellenőrzése
 • A szociális törvény és végrehajtási rendeleteiben valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményre (Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza) vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt pénzügyi, gazdasági feladatok felelősségteljes ellátása

A munkakör elnyerésének alapvető feltételei:

 1. Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt, letelepedett személy, cselekvőképesség
 2. büntetlen előélet,
 3. az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet intézményvezetői munkakörre vonatkozóan megjelenített képesítés,
 4. a munkáltatóval történő Mt. hatálya alá eső jogviszony létesítése
 5. minimum 5 éves vezetői tapasztalat

A pályázat kötelező mellékletei (benyújtandó iratok, igazolások)

 1. Végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok hiteles másolata
 2. Személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
 3. 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány
 4. Megbízást megelőzően nyilatkozik arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 5. Nyilatkozata arról, hogy az álláspályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 6. Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programtervezet, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.

Díjazás:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja, feltételei, határideje

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázat benyújtásának módja: írásban, elektronikus formában a bathy.gyorgyi@maltai.hu email címre

Az intézmény megtekintésére előzetes telefonos egyeztetés alapján van lehetőség a 30 263 5683-as telefonszámon, munkaidőben.

Elbírálás határideje: 2018. május 30.
A munkakör betölthető: 2018. június 01.
Hír
Háromezer fiatal élhet az önkéntes munka lehetőségével egy ötmilliárd forintos pályázati támogatásnak köszönhetően, a szakmai képzés mellett az önkénteseknek a fogadó szerveze ...
Hír
Az Országgyűlés elfogadta 13 fogyatékosságügyi érdekvédelmi és civil szervezet megnövelt támogatására vonatkozó költségvetési javaslatot, ennek köszönhetően 2019-re az előző é ...
Hír
A jelentősebb hazai vállalatok előszeretettel állnak be gyerekeket, szegényeket vagy fogyatékkal élőket támogató programok mögé. A közvélemény mégis sokszor PR-lufiként tekint ...
Hír
Új, harminc férőhelyes egészségügyi centrum nyílt hajléktalanoknak Szegeden, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményét kedden adták át. Fülöp Attila szociális ügyekért és ...
Hír
Kötelezettségszegési eljárást indíthat Magyarország ellen az Európai Bizottság a menekülteket segítő szervezetek ellen kitalált, úgynevezett „Stop Soros” törvény és a hozzá ka ...
Címkék