Állás
Állás
Intézményvezető
2018. május 16.


491

Jelentkezési határidő: 2018. május 25.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pályázatot ír ki az alábbi munkakör betöltésére: intézményvezető

Munkavégzés helye: MMSZ Gondviselés Háza Aranytölgy Idősek Otthona, Zalakomár
Az álláshely betöltésének várható időpontja és időtartama: 2018. június 01.

határozatlan idejű ( 3 hónapos próbaidővel)
munkaidő: heti 40 óra

A munkakörrel járó, lényeges feladatok felsorolása:

 • Felelős az intézmény irányításáért, szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért
 • A költségvetés alapján felelős a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért
 • Elkészíti az intézmény szabályzatait
 • Ellátotti jogok megvalósulását biztosító magas színvonalú szakmai munka megszervezése, biztosítása, ellenőrzése
 • A szociális törvény és végrehajtási rendeleteiben valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményre (Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza) vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt pénzügyi, gazdasági feladatok felelősségteljes ellátása

A munkakör elnyerésének alapvető feltételei:

 1. Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt, letelepedett személy, cselekvőképesség
 2. büntetlen előélet,
 3. az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet intézményvezetői munkakörre vonatkozóan megjelenített képesítés,
 4. a munkáltatóval történő Mt. hatálya alá eső jogviszony létesítése
 5. minimum 5 éves vezetői tapasztalat

A pályázat kötelező mellékletei (benyújtandó iratok, igazolások)

 1. Végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok hiteles másolata
 2. Személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
 3. 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány
 4. Megbízást megelőzően nyilatkozik arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 5. Nyilatkozata arról, hogy az álláspályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 6. Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programtervezet, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.

Díjazás:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja, feltételei, határideje

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázat benyújtásának módja: írásban, elektronikus formában a bathy.gyorgyi@maltai.hu email címre

Az intézmény megtekintésére előzetes telefonos egyeztetés alapján van lehetőség a 30 263 5683-as telefonszámon, munkaidőben.

Elbírálás határideje: 2018. május 30.
A munkakör betölthető: 2018. június 01.
Hír
Köszönjük minden támogatónknak, civil szervezeti partnereinknek a kiállást, aktivitást, mert a hazai civil szervezeteket nagyon érzékenyen érintő, teljesen szakmaiatlan, kárt ...
Hír
A 350/2011. Kormányrendelet 2011. december 30-ai keltezésű és 2012. január 1. napján lépett hatályba.
Hír
2017. évi pályázati kiírásaihoz kapcsolódó elszámolási határidőt meghosszabbították 2018. május 7-ig.
Hír
A felújítás alatt álló 3-as metróvonal húsz állomásából tizennyolc lesz akadálymentesen megközelíthető, a tervek szerint öt állomáson úgynevezett ferdepályás lifteket építenek ...
Hír
A „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány 2018. évi pályázati időszakának mai eredményhirdetésén a Kuratórium 58 pályázót – 39 nonprofit szervezetet, 14 magánszemélyt, 5 műemlé ...
Címkék