A Tom Lantos Intézet pályázatot hirdet pénzügyi vezető munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.03.26

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: Budapest

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az Intézet gazdasági (pénzügyi, számviteli és kontrolling) tevékenységének teljes körű irányítása, felügyelete és fejlesztése;

 • Az Intézet pénzügyi, számviteli és gazdasági szabályozóinak, műveleteinek, folyamatainak korszerűsítése, irányítása, ellenőrzése, azok betartása és betartatása a munkavállalókkal;

 • Féléves, éves előrejelzések készítése, terv-tény elemzés;

 • Bérgazdálkodás figyelemmel kisérése és javaslattétel a költséghatékony működés érdekében;

 • Éves költségvetési terv készítése és időarányos teljesítésének monitorizálása;

 • Főkönyvi könyvelés ellenőrzése;

 • Adóhatósággal, Magyar Államkincstárral, pályázatkezelő szervekkel, könyvvizsgálókkal, számlavezető bankokkal való szakmai kapcsolattartás;

 • Pályázatok pénzügyi tervének összeállítása, aktualizálása, a terv megvalósulásának figyelemmel kísérése, projektek pénzügyi vezetése, a pénzügyi elszámolások elkészítése;

 • Mérlegbeszámoló összeállítása, kiegészítő melléklet elkészítése, közhasznúsági melléklet elkészítése;

 • Az Intézet pénzügyi kötelezettségeinek teljesítése;

 • Az Intézetnek nyújtott pályázati céltámogatások jogszerű felhasználásának és elszámolásának biztosítása;

 • Az igazgató pénzügyi-gazdasági jellegű döntéseinek szakmai előkészítése, támogatása;

Az új munkatárssal szemben támasztott alapvető elvárások:

 • felsőfokú közgazdasági és/vagy jogi végzettség, pénzügyi és számviteli szakirány;

 • a vállalkozási számvitel naprakész ismerete és gyakorlatban történő alkalmazása;

 • több éves teljes körű könyvelési tapasztalat (beleértve a beszámoló összeállítását is);

 • legalább öt éves pénzügyi vezetési tapasztalat;

 • adójogszabályok naprakész ismerete;

 • legalább középfokú angol nyelvtudás;

 • átlagon felüli kommunikációs és együttműködési képesség;

 • vezetői készség és alkalmasság a csapatmunkában való részvételre;

 • megbízhatóság, igényes, önálló munkavégzés;

 • MS Office (Word, Excel, Outlook levelező rendszer) alkalmazása, felhasználói, illetve a MS Excel professzionális szintű ismerete;

 • nagyfokú önállóság, proaktivitás.

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

 • civil / non-profit szervezetnél szerzett szakmai tapasztalat;

 • pályázati programok pénzügyi elszámolásában szerzett tapasztalat;

 • a Tom Lantos Intézet tevékenységével kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok.

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint

Alkalmazási feltételek:

 • büntetlen előélet és cselekvőképesség;

 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázathoz nem szükséges benyújtani).

A pályázat érvényesen elektronikus úton nyújtható be az alábbiakban felsorolt dokumentumok pdf vagy word formátumban történő csatolásával:

 • részletes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz;

 • magyar nyelvű motivációs levél bruttó bérigény megjelölésével;

 • végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.03.26.

A pályázat benyújtásának módja és feltételei: a pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be az applications@tomlantosinstitute.hu email címre. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: TLI PÉNZÜGYI VEZETŐ 2021.

Kizárólag a felhívásban szereplő összes, megfelelő formában megküldött dokumentum esetén tudjuk befogadni a pályázatot. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre (egy e-mailben) kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. (Kérjük, hogy a szkennelt dokumentumok mérete egyenként ne haladja meg az 1 MB méretet.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hiányosan beküldött, ill. a pályázati feltételeknek nem megfelelő, valamint a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának rendje: felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok elbírálása a felhívás megjelenését követően folyamatosan történik. Az előminősítést és előzetes kiválasztást követően a kiválasztott pályázók online interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje legkésőbb 2021. április 9. Várható munkakezdés: 2021. májusának második felében.

A Tom Lantos Intézet az esélyegyenlőség mellett elkötelezett munkaadó és kiemelt figyelmet fordít a kisebbségek és társadalmi nemek intézeten belüli arányos képviseletére.