Utcajogász Egyesület

Mi az Utcajogász célja?

Az utcajogászok egy olyan igazságos és befogadó társadalomért dolgoznak, ahol érvényesülnek az emberi jogok, különösen a szociális jogok, biztosított mindenki társadalmi- politikai részvétele, és amelyben mindenkinek hozzáférése van a méltó lakhatáshoz.

Kik az utcajogászok?

Az Utcajogász különböző helyeken, jogterületen dolgozó jogászok és szegénységben érintett aktivisták demokratikusan működő csoportja, akik szabadidejükben önkéntesen dolgoznak együtt a szegénységben élő emberek jogaiért.

Mit csinálnak az utcajogászok?

A Rákóczi téri jogsegélyszolgálaton keresztül ingyenes jogi segítséget nyújtanak rászorulóknak, valamint A Város Mindenkié csoport jogi támogatását végzik. Emellett a jogászok jogi kutatómunkát végeznek, jogszabályokat véleményeznek, valamint szabályozási javaslatokat fogalmaznak meg az alábbi jogterületeken:

 • lakhatási jog,
 • szociális jog,
 • végrehajtási jog,
 • szabálysértési jog.

Az utcajogászok a munkájukat önkéntesként végzik.

Milyen feladatok várnak rád utcajogászként?

 • hajléktalan és lakhatási szegénységben élő emberek számára jogi segítségnyújtás kb. hathetente egyszer, pénteken 15.00 és 17.00 óra között a budapesti Rákóczi téren, valamint az itt beérkező egyéni ügyek vitele (elsősorban tájékoztatásadás, beadványírás),
 • személyes részvétel az Utcajogász találkozóin (szerda esténként).

Mik a jelentkezés feltételei?

 • Jogász végzettség (joghallgató esetén a következő tárgyak sikeres elvégzése: közigazgatási hatósági eljárás, polgári perrendtartás 1-2., polgári jog: kötelmi jog,alkotmányjog 1-3.)
 • Elkötelezettség az Utcajogász céljai és értékei mellett.

Mi jellemzi az ideális utcajogászt?

 • jogi munkához szükséges precizitás és felelősségérzet
 • csapatban való hatékony működés
 • szociális érzékenység
 • kritikus szemlélet
 • nyitottság, vitakészség, előítéletektől mentesség.

Az egyesület célcsoportjába tartozó ügyek általában komplex megközelítést igényelnek, amely egyszerre feltételezi a tételes jog ismeretét és annak kritikai megközelítését. Az esetkezelés során a jogásznak gyakran a közjog és a magánjog kapcsolódási vagy ütközési pontjait kell azonosítani és figyelemmel kell lennie a jogi segítségnyújtás kereteire, határaira, etikus módjára, valamint képesnek kell lennie a (jogi és nem jogi) érdekérvényesítési pontok felismerésére, lakhatási érdekvédelmi szervekkel való együttműködésre.

Hogyan jelentkezhetek?

1) Jelentkezni magyar nyelvű önéletrajz és egy rövid motivációs levél megküldésével 2022. október 9-ig lehet az utcajogasz@gmail.com címen.

2) A jelentkezési anyagot teljeskörűen benyújtó jelentkezőkkel sor kerül egy személyes beszélgetésre 2022. október 10. és 21. között közösen egyeztetett  időpontban és helyen.

3) A személyes beszélgetések alapján meghívott jelentkezők számára egész napos képzést tartunk 2022. október 22-én, amely során a lakhatási szegénységgel kapcsolatos legfontosabb jogi és szociális kérdéseket, problémákat, etikai dilemmákat mutatjuk be. A képzésen történő részvétel elengedhetetlen az önkéntes munka megkezdéséhez. Aki nem vesz részt a képzésen, nem csatlakozhat a csoporthoz.

4) A képzésen való részvétel tükrében 2022. október 26-án a csoport dönt arról, hogy kiket kér fel csatlakozásra.

5) 2022. október 30-ig várjuk a csatlakozásra felkért jelentkezők válaszát.

6) 2022. november 2-én megtartott találkozónkon üdvözöljük az új utcajogászokat és megbeszéljük az önkéntes munka megkezdését.

Ha a jelentkezést illetően kérdésed merülne fel, bizonytalan vagy, kérdéseddel fordulj hozzánk bátran!


Munkánkról bővebben: