A Romaversitas az Emma Egyesülettel 2023 szeptemberében új hároméves programot indított. A MARA program célja, hogy ösztönözze a roma nők közösségi aktivizmusát Magyarországon, különösen a női egészség területén. A program fő tevékenységei:

 • ösztöndíjak, tanulási lehetőségek, terepmunka és projekttámogatás roma nőknek a szexuális és reprodukciós egészség és jogok területén,
 • kutatások tervezése és megvalósítása ösztöndíjas roma női kutatók által, a lebonyolító szervezetekkel együttműködésben, 
 • a témáról való párbeszéd ösztönzése, tudástermelés,
 • partnerségek építése a témán dolgozó civil szereplők között és érdekérvényesítés.

A Romaversitas és az Emma Egyesület Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning (Monitoring, Értékelés, Elszámoltathatóság és Tanulás - MEAL) szakértővel/szakértőkkel kíván együtt dolgozni a program során, hogy minél hatékonyabban képesek legyenek a program előrehaladásának nyomon követésére, a résztvevők igényeire való reflektálásra, a szükséges tevékenység-módosítások elvégzésére és az eredmények értékelésére. Olyan szakértőket keresünk, akik megfelelnek a következő kritériumoknak:

 • bizonyított tapasztalat MEAL keretrendszerek tervezésében és megvalósításában hasonló projektekben, civil szervezeteknél,
 • erős elemző és kommunikációs készség, kiemelkedő íráskészség,
 • előny a korábbi munkavégzés roma és/vagy női kezdeményezésekkel és/vagy szexuális és reprodukciós egészség és jogok területén.

Feladatok a programban:

 • átfogó MEAL keretrendszer tervezése, amely a projekt egyedi igényeihez és célkitűzéseihez igazodik, a Romaversitas és Emma munkatársaival együttműködésben,
 • kezdeti kiindulási értékelési szempontok meghatározása, azonosítva a meglévő hiányosságokat és kihívásokat a roma nők SRHR-tudatosságában és aktivizmusában,
 • a projekt munkatársainak képzése a hatékony adatgyűjtési módszerekről, segítség az adatgyűjtési módszerek és monitoring eszközök meghatározásában a MARA programban, figyelembe véve a szervezetek egyéb programjait is,
 • külsős értékelési workshopok kidolgozása és megtartása a program különböző komponenseiben a résztvevő roma nőket bevonva,
 • a program végső értékelése, felmérve a roma nők SRHR-aktivizmusára gyakorolt általános hatást.
 1. december 9-ig várjuk az érdeklődő szakemberek jelentkezési anyagát a következő email-címre: romaversitas@romaversitas.hu. Kérjük, pályázati anyaga tartalmazza a következőket, magyar nyelven:
 • a szakértő(k) szakmai önéletrajza,
 • egy maximum kétoldalas koncepció az előnyben részesített MEAL módszertanok és azok költségvonzatának leírásával, kitérve arra, hogy hogyan vesz figyelembe a munkaterv feminista szempontokat, pl. interszekcionalitás, inklúzió, etikai megfontolások,
 • referencia: két korábbi megbízó/munkáltató email-es elérhetősége.

A jelentkezőknek 2023. december 19-ig küldünk visszajelzést arról, hogy jelentkezésük rövidlistára került-e. Az interjúkat 2024. január első felében tartjuk. Várhatóan a munkavégzés (megbízási szerződéssel) 2024. január végén kezdődik.