Az Önkéntes Központ Alapítvány a nonprofit szektor évtizedek óta meghatározó és stabil szereplőjeként számos hazai és nemzetközi programmal kívánja elősegíteni az önkéntesség kultúrájának fejlesztését a társadalom minden rétege felé. Programjai, rendezvényei, képzései és innovatív eseményei révén folyamatosan alkalmazkodik az adott környezeti kihívásokhoz. Nemzetközi színtéren való aktív részvétele által számos nemzetközi pályázat megvalósításában vesz részt, országos hatókörű szervezetként széles körben terjeszti azok eredményeit.    Közel 20 éve fontos szerepet vállal a hazai önkéntesség mai arculatának kialakításában, a szabályozási háttér és az országos önkéntes stratégia kidolgozásában.

Fő feladatok

 • Az alapítvány stratégiájának, éves munkatervének és akcióterveinek kidolgozása ill. az ezek megvalósításához szükséges feladatok meghatározása és azok teljesítésének irányítása
 • Az alapítvány szakmai munkájának koordinálása, a programvezetők szakmai felügyelet
 • Munkáltatói jogok gyakorlása az alapítvány munkatársaival kapcsolatban
 • Belső- és külső kommunikációs feladatok, az alapítvány szervezeti kultúrájának kialakítása és ápolása
 • Szakmai publikációk készítése és készíttetése
 • Forrásteremtés, pályázati lehetőségek figyelése és a pályázati folyamat koordinálása
 • Szakmai programok, projektek fejlesztése és új projektötletek megalkotása
 • Az alapítványhoz kapcsolódó vidéki szervezetekben végzett szakmai munka segítése és esetleges kordinációja
 • Az alapítvány hazai (pl: minisztériumok és állami intézmények ) valamint nemzetközi (pl: EUs projektek, nemzetközi együttműködések) partnerekkel való együttműködésének vezetése,
 • Az alapítvány partnereivel közös koncepcióalkotás és a legjobb gyakorlatok vizsgálata és bevezetése
 • Az alapítvány sajtókapcsolatainak felügyelete
 • Jogalkotási folyamatok figyelemmel kísérése, szakértői résztvétel az alapítvány tevékenységével összefüggő területeken ill. az ezekhez kapcsolódó lobby tevékenység folytatása
 • A hatáskörébe tartozó szervezeti és szakmai döntések előkészítő tevékenységének irányítása
 • Az éves pénzügyi és gazdálkodási tervek elkészítése, éves költségvetés összeállítása ill. ezek kuratórium elé terjesztése
 • Az éves beszámoló valamint a közhasznusági jelentés szakmai részeinek összeállítása ill. azok előterjesztése a Kuratórium számára
 • Tanácskozási joggal részvétel a Kuratórium ülésein, gondoskodás a kuratóriumi ülések jegyzőkönyvében rögzített határozatok végrehajtásáról

Elvárt tapasztalat, készségek

 • Nonprofit szervezet stratégia alkotásában, operatív és szakmai vezetésében nyert legalább 5 éves tapasztalat
 • Nemzetközi nonprofit szervezetekkel való kapcsolattartásban több éves
  tapasztalattal rendelkezik
 • Szervezetépítésben-, operatív folyamatok kialakításában és átalakításában több
  éves tapasztalattal rendelkezik
 • Felsőfokú végzettséggel rendelkezik
 • Felsőfokú Angol nyelvtudás, amit irásban és szóban egyaránt képes
  a gyakorlatban is használni
 • MS Office magas szintű használatának képessége

Előnyt jelent:

 • Magas fokú kommunikációs képességek, amit a napi partnerkapcsolatokbankamatoztatni tud
 • Stratégiai gondolkodás, rendszerszemlélet
 • Agilis, folyamat- és projektszemléletű gondolkodásmód
 • Társadalmi vállalkozói szemlélet
 • Vállalatvezetőkkel és magas rangú állami szereplőkkel való tárgyalásokban
  jártas

Amennyiben a pozició felkeltette az érdeklődését,. Kérjük Angol nyelvű Önéletrajzát és Motivációs levelét küldje el az onkentes@onkentes.hu e-mail címre. Az állás kiválasztás után azonnal betölthető.