CivilTech
Címke: civil szervezet megszűnése
Nonprofit szervezet
2018. április 19.
Az alapítvány és egyesület akkor szűnik meg, ha a bíróság a nyilvántartásból törli. A törlést valamilyen eljárás előzi meg, a bíróság hivatalból, magától semmilyen indok alapján nem törli a szervezetet.
Nonprofit szervezet
2018. április 21.
2018. április 21.
2018. április 21.
Nonprofit szervezet
2018. április 21.
2016. június 22.
A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma Civil és Egyéb Cégnek nem minősülő Szervezeteket Nyilvántartó Csoportja az általa nyilvántartott szervezetek részére június 30-án tájékoztató napot tart.
2012. március 05.
Az Országos Bírósági Hivatal rendszeresítette és 2012. március 1. napján közzétette - a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet alapján - a papír alapú űrlapokat - kitölthető és nyomtatható formában - valamint a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatókat:
2012. január 13.
Az alábbiakban egy konkrét példán keresztül azt a kérdést vetem fel, hogy a „lex specialis derogat legi generali” elve vajon megengedheti-e a célszerűség és ésszerűség érdekében az általános elvet lerontó speciális szabálynak, hogy alkotmányosság szempontjából aggályokat vessen fel./Jogi Fórum/
2011. június 17.
Civil szempontból különösen a 9-es (Törvényjavaslat a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) és a 13-as (Törvényjavaslat a társadalmi szervezetek nyilvántartásáról) pont érdemel figyelmet.
2012. február 15.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetést kezd az új Polgári Törvénykönyv szakmai tervezetéről, melyet a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság készített elő. A minisztérium számít minden állampolgár és szakmai szervezet javaslatára.

Címkék