Találatok a következő címkére: civil törvény

Tanácsadások a NIOK-ban

Március 29-én és április 19-én jogi tanácsadás lesz. Van még hely! Bejelentkezés és információ: 315-3151

Fórum az Új Civil Törvényről

2011. december 5–én elfogadták a 2011. évi CLXXV. törvény mely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szól. A keret jellegű törvény számos újdonságot tartalmaz a civil szervezetek számára. A Főpolgármesteri Hivatal Civil Irodája és a NIOK Alapítvány ezért fórumot szervez az Újvárosházán január 26-án, melynek keretén belül a civil szektor jobban megismerheti a törvényt és annak új elemeit.

Non governmental...

Az új Civil Törvény kormányzati kommunikációban megjelenő ideája az volt, hogy kódexszerű, összefoglaló törvényben egyesítse a civil szervezetekre vonatkozó és a jogrendszerben eddig széttagoltan helyet foglaló jogi szabályozásokat. A „kódexalkotásra” történő törekvés eredménye persze nem léphetett túl azon az objektív korláton, amelyet a civiljogi szabályozás jogági struktúrája eleve engedhetett; konkrétan azon, hogy az egyesületek és alapítványok, mint a jogi személyek különös típusainak Polgári Törvénykönyvben történő alapvető szabályozása meg kellett maradjon. /Dr. Bíró Endre, jogász/

Konzultáció a civil törvénycsomagról

Napvilágot látott a kormány törvényjavaslata, mely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szól. A tervezetet most kezdte vitatni az Országgyűlés. Nagy horderejű változásokról van szó. Valamennyiünket érint. S bár még nincs végleges, jóváhagyott szöveg, mégis érdemes szót váltanunk a javaslatban foglaltakról. Ezért nyílt konzultációt szervezünk, melyen szívesen vennénk részvételét.

Változhat a civil szervezetekre vonatkozó szabályozás

Változhat a civil szervezetek szabályozása részben az új polgári törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépéséhez kapcsolódva, továbbá egyszerűsödhetnek a megszűnés, az egyesülés, a szétválás szabályai, és több évre lehetne felajánlani a személyi jövedelemadó (szja) egy százalékát. Az erről szóló törvénytervezetet a kormány honlapján tették közzé.