Adminisztrációs határidők
Adminisztrációs határidő
Bevallás kifizetésről, szja, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékról
FEB
12


7210Tárgyhót követő hó 12-éig, elektronikus úton, a magánszemélyeknek történő kifizetésről, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékról kell bevallást adni, s eddig kell a bevallással egyezően a járulékokat és adókat megfizetni (08-s nyomtatványok)Címkék

Címkék