- A társasági adó, iparűzési adó bevallásának határideje. (29-s nyomtatvány)

A nonprofit szervezeteknek társasági adó előleg és feltöltési kötelezettsége nincsen, ezeket a tárgyévre vonatkoztatva a tárgyévet követő május 31-ig kell a bevallással egyidejűleg megfizetni. A 2001-es évtől az iparűzési adó bevallását, amennyiben a szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytat, nemlegesség esetén nem kell beadni. Vállalkozási tevékenység esetén társasági adóbevallás, illetve a helyi iparűzési adó bevallása és benyújtása akkor is kötelező, amennyiben a szervezetnek társasági adófizetési kötelezettsége nem merülne fel.

Nem minősül vállalkozási tevékenységnek a közhasznú tevékenység és az alapító okiratban, alapszabályban nevesített cél szerinti tevékenység, ideértve az e tevékenységhez kapott támogatást, juttatást és tagdíjat.
Nem minősül vállalkozási tevékenységnek a kizárólag a közhasznú vagy cél szerinti tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének ellenértéke.
Szintén nem vállalkozási tevékenység a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba történő elhelyezése, az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan arányos része, amelyet a közhasznú és cél szerinti tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel.

Amennyiben ezen túl a szervezet vállalkozási tevékenységet végez, közhasznú besorolásától függően a társasági adó szabályai szerint köteles megállapítani társasági adófizetési kötelezettségét.

- Azon szervezetek, amelyeknek társasági adókötelezettségük nincs, vállalkozási tevékenységet egyáltalán nem folytatnak, külön nyilatkozat megtételével kiválthatják a társasági adóbevallási kötelezettséget. A TAONY alkalmazásával kell a nyilatkozatot megtenni. A nyilatkozaton az „I” jelölést kell alkalmazni.

- Ha helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség áll fenn, akkor annak a tárgy évi első felét március 15-ig, a második felét szeptember 15-ig kell befizetni. A különbözet május 31-ig fizetendő, a túlfizetést május 31-ével vissza lehet igényelni. (Iparűzési bevallási nyomtatványt csak a székhely és telephely szerinti önkormányzatnál lehet beszerezni, illetve az önkormányzatok honlapjáról letölteni.)

- Az előző évi 1%-ok felhasználásáról bevallást kell a NAV felé benyújtani (KOZ jelű nyomtatványok alkalmazásával)