Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

ÜTKÖZÉSEK - Esélyegyenlőségi szakmai konferencia

OKT
05

Esemény időpontja: 2011. október 05.
Jelentkezési határidő: 2011. agusztus 25.
Helyszín: Novotel Congress Szálloda (XII. ker., Alkotás u. 63-67.)

A konferencia témája az Amszterdami Szerződésben meghatározott hat esélyegyenlőségi célcsoporttal kapcsolatos szakmapolitikák összegzése és megvitatása, sokrétűségük bemutatása, ütköztetése. A meghívottak között szerepelnek országos és helyi döntéshozók, a civil társadalom, a szociális partnerek, a szakma, valamint a média képviselői.

A konferencia első napján a plenáris ülés keretében az alábbi témájú előadásokat hallgathatják meg:

 • A társadalmi igazságosság megvalósulása. A közpolitika szerepe az esélyegyenlőség területén, legfőbb problémák, kihívások;
 • Átalakuló romapolitika. Társadalmi felzárkózás, az integráció elkerülhetetlensége;
 • Az Európai Roma Stratégia lehetséges válaszai a cigányság felzárkóztatásával és befogadásával kapcsolatos kérdésekre;
 • A fejlesztéspolitika szerepe. A pályázatok, forrásteremtés lehetőségei az egyenlőtlenségek csökkentésében. Tervek és eredmények;
 • A jogrendszer által kínált lehetőségek a fogyatékkal élők és az időskorúak esélyegyenlőségben;
 • A nemzeti és kisebbségi jogok érvényesülése Magyarországon;
 • Gyermekek jogainak érvényesülése;
 • Egyenlő esélyek az oktatásban;
 • Egyházak társadalmi tanítása és szerepvállalása - a jelen kor kihívásai;
 • Népesedési helyzet, demográfiai jellemzők;

A konferencia második napján szekcióüléseken vehetnek részt a következő témákban:

 • Az üzleti szféra lehetőségei a hátrányok leküzdésében. A foglalkoztatási diszkrimináció feloldására tett kísérletek. A vállalati jóléti programok, a vállalati CSR megnyilvánulási területei;
 • A jogérvényesítés kínálta lehetőségek az esélyegyenlőség elvének megvalósulására
 • A hátrányos megkülönböztetést elszenvedők társadalmi integrációjának helyszínei. Módszerek, jó gyakorlatok;
 • Esélyegyenlőségi stratégiák, cselekvési tervek ismertetése, felülvizsgálata;
 • Az esélyegyenlőség elveinek tudatosítása a társadalom különböző színterein;
 • Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége. Egyházak, civil szervezetek szerepvállalása, karitatív tevékenysége;
 • Kiszolgáltatott helyzetű társadalmi csoportok védelme. Lehetséges megoldások az erőszak kezelésére, megelőzésére;
 • A média szerepe a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben. Sikeres figyelemfelhívó akciók utóélete, tapasztalatai

A résztvevőknek a konferencia idejére ellátást, szükség esetén szállást térítésmentesen biztosítunk.

Jelentkezéseket korlátozott számban tudunk elfogadni, ezért kérjük, hogy részvételi szándékát 2011. augusztus 26-ig jelezze a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével az alábbi elérhetőségek bármelyikén.
E-mail: utkozesek@ncsszi.hu; fax: 06-1/237-6753; postacím: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

További információ kérhető a fenti e-mail címen és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet munkatársaitól, a 06 1 237 6751, 06 1 237 6731 telefonszámokon.

Letölthető dokumentumok:

Meghívó
Jelentkezési lap

forrás: Mobilitás


Címkék
kormányzati szervek, jogvédelem