A Bizottság ezzel párhuzamosan közzétette legfrissebb uniós ifjúsági jelentését, amely áttekintést nyújt az európai fiatalok helyzetéről az oktatás, a képzés, a tanulás, a foglalkoztatás, valamint a polgári és politikai szerepvállalás terén.

Az Ifjúság Európai Éve révén a Bizottság az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, a regionális és helyi hatóságokkal, valamint az érintettekkel és magukkal a fiatalokkal együttműködve:

  • megbecsüléséről és támogatásáról biztosítja azt a generációt, amely a világjárvány idején a legtöbb áldozatot hozta. Felhívja a figyelmüket arra, hogy a zöld és digitális átállás új távlatokat és lehetőségeket kínál, és ezzel új reményt és erőt ad nekik, valamint növeli a jövőbe vetett bizalmukat;
  • valamennyi fiatalt, különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkezőket, a hátrányos helyzetűeket, a vidéki vagy távoli térségekben élőket, illetve a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozókat arra ösztönzi, hogy aktív polgárokká váljanak, és a kedvező változások kulcsszereplői legyenek;
  • az uniós szakpolitikák által lehetőségeket teremt a fiataloknak, így segítve személyes, társadalmi és szakmai fejlődésüket. Az Ifjúság Európai Évét a NextGenerationEU sikeres végrehajtása is támogatja a minőségi munkahelyek, oktatási és képzési lehetőségek biztosítása terén; valamint
  • ötleteket merít a fiatalok tetteiből, jövőképéből és meglátásaiból, hogy azokat felhasználja az Európa jövőjéről szóló konferencián is.

Emellett tematikus év támogatására hamarosan az Ifjúság Európai Évével kapcsolatos felmérés indul az Európai Ifjúsági Portálon. A Bizottság a többi uniós intézménnyel, a tagállamokkal, a civil szervezetekkel és a fiatalokkal együtt 2022-ben számos európai, nemzeti, regionális és helyi szintű tevékenységet szervez majd, és új kezdeményezéseket vesz fontolóra. A tevékenységek köre olyan kérdésekre terjed majd ki, amelyek főként a fiatalokat érintik: ezek az európai ifjúsági célokban kiemelt olyan prioritásokhoz igazodnak úgy, mint az egyenlőség és az inklúzió, a fenntarthatóság, a mentális egészség és jóllét, valamint a minőségi foglalkoztatás. 

Mindezeken túl az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület program mellett az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés is a fiatalok előtt nyitva álló lehetőségek bővülését szolgálja. 2022-ben továbbá útjára indul az ALMA elnevezésű új program, amelynek célja a hátrányos helyzetű fiatalok határokon átnyúló szakmai mobilitásának támogatása.

Ez jól illeszkedik az EU 2019–2027 közötti időszakra vonatkozó ifjúsági stratégiájába, amely egyúttal  az uniós ifjúságpolitikai együttműködés keretét is adja, és támogatja a fiatalok demokratikus folyamatokban és a társadalmi életben való részvételét. Ezen erőfeszítéseknek központi eszköze az uniós ifjúsági párbeszéd.

Végezetül az Európa jövőjéről szóló konferencia, biztosítja azt, hogy a döntéshozók meghallgassák a fiataloknak az Unió jövőjével kapcsolatos elképzeléseit és véleményeit. Az európai polgári vitacsoportok résztvevőinek egyharmada és a konferencia plenáris üléseinek vitáin részt vevő képviselők egyharmada szintén fiatal, az Európai Ifjúsági Fórum elnöke pedig ugyancsak jelen van a plenáris üléseken.

Forrás: tka.hu