Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

24 alapítványt ellenőrzött az ÁSZ, 14 jogkövető volt

Öt alapítvány gazdálkodása 2016-ban és/vagy 2017-ben magas kockázatot hordozott, értékelésük 2018-ra azonban már alacsony kockázatúra változott. További négy alapítvány gazdálkodásának átláthatósága és a közpénzekkel történő elszámoltathatósága nem volt biztosított. Ezek közül három az ellenőrzés ideje alatt intézkedéseket tett a kockázatok csökkentésére, egy alapítvány viszont nem intézkedett a szabályszerű számviteli beszámoló elkészítése tekintetében. A támogatások felhasználásának ellenőrizhetőségét további egy alapítvány nem biztosította.

Az alapítványok sokrétű tevékenységük révén a társadalom széles rétegével állnak közvetlen kapcsolatban, feladatellátásuk, szabályszerű gazdálkodásuk pedig hozzájárul a közbizalom erősítéséhez. Tevékenységüket az alapító által juttatott vagyon kezelésével, felhasználásával látják el. Működésük és szakmai tevékenységük ellátásához államháztartási forrásból nyújtott támogatásban vagy az államháztartásból ingyenes vagyonjuttatásban részesülhetnek. Az alapítványok ellenőrzésével az Állami Számvevőszék hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is ellenőrizhető, átlátható és elszámoltatható módon használják fel. 

A kockázatértékelésen alapuló, új módszertan szerint elvégzett ellenőrzés a gazdálkodás lényeges területeire terjedt ki, és súlypontok meghatározásával lehetőséget biztosított a kockázatok beazonosítására. A kockázatelemzés alapján kiválasztott 20 alapítvány és 4 közalapítvány nem reprezentálja a hazai alapítványokat. Az ellenőrzés hozzájárulhat az alapítványok ellenőrzésének nagyobb lefedettségéhez, illetve támogatja a közpénzek felhasználásának és a közvagyon használatának szabályszerűségét, célszerűségét. 

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés során jogkövető magatartást 14 alapítványnál tapasztalt, melyek gazdálkodása az ellenőrzött időszak minden évében alacsony kockázatot hordozott. Ezek az alapítványok kialakították a szabályszerű gazdálkodás alapvető feltételeit, összeállították éves számviteli beszámolójukat, továbbá gondoskodtak a támogatások felhasználásának szabályszerű elkülönítéséről. 

Az ellenőrzött időszak egy-egy évében öt alapítvány gazdálkodása hordozott magas kockázatot, melyek 2018-ra viszont már alacsony kockázatúnak minősültek. 

Az ellenőrzött évek mindegyikében, a gazdálkodás összesített értékelése alapján öt alapítvány minősült magas kockázatúnak. Ebből négy alapítvány hordozott magas kockázatot, tekintettel a hiányos számviteli szabályozásra, valamint a beszámoló készítési kötelezettség teljesítésének elmulasztására. Az alapvető számviteli szabályzatok nélkül a közpénzekkel való gazdálkodás szabályozási keretei nem voltak biztosítottak, a szabályszerű beszámoló elkészítésének feltételei nem álltak fenn. Számviteli beszámoló hiányában pedig nem volt biztosított a közpénzek átláthatósága. Ezen szervezetek esetében magas annak a kockázata, hogy a jövőben a kapott támogatásokat nem szabályszerűen használják fel, és a közpénzeket nem átláthatóan kezelik. 

A négy alapítvány közül a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány Oktatási-kulturális csereprogramok megvalósítására, a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány és az Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány elnökei az ellenőrzés ideje alatt intézkedéseket tettek a számviteli szabályozás hiányosságainak megszüntetésére, a kockázatok csökkentésére. A Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány viszont nem intézkedett a 2019. évi – illetve az azt követő időszakra vonatkozó – szabályszerű számviteli beszámoló elkészítése tekintetében, így az ÁSZ az alapítvány kuratóriuma elnökének egy javaslatot fogalmazott meg, melyre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie. 

További egy alapítvány, a Salva Vita Alapítvány a 2016-2018 közötti időszakban a feladatellátására kapott támogatások felhasználásának ellenőrizhetőségét nem biztosította, mivel nem gondoskodott arról, hogy a költségei és ráfordításai ellentételezésére kapott támogatásokról olyan elkülönített számviteli nyilvántartást vezessen, amelynek alapján támogatásonként megállapítható és ellenőrizhető a kapott támogatás felhasználása. Mindezek alapján az alapítvány – az Alaptörvényben foglaltak ellenére – a felhasznált közpénzekre vonatkozó gazdálkodása átláthatóságát nem biztosította, ezáltal pedig nem igazolta a támogatások cél szerinti felhasználását. 

Makkai Mária
felügyeleti vezető 

Beck Éva
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály

forrás, részletek: aszhirportal.hu