CivilTech
Hírek
Hír
A beszámoló benyújtásához szükséges hasznos információk
2018. június 18.


1077


A beszámolók a 2017. tárgyévre a PK-341, PK-342 illetve a PK-341p, PK-342p nyomtatványokon nyújthatóak be.

A nyomtatványok ide kattintva érhetőek el. 
 
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 105.§ (1) bekezdése alapján a beszámolót az elektronikus eljárásra kötelezett szervezet kizárólag elektronikus úton (Cégkapun vagy Ügyfélkapun keresztül) nyújthatja be. A Cnytv. 8. §-a alapján elektronikus eljárásra kötelezett a közhasznú szervezet, illetve a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a hegyközség, a párt, az országos sportági szakszövetség, a szövetség valamint a közalapítvány. 
 
Ügyfélkapun történő eljárás esetén amennyiben nem a szervezet képviselője küldi be a beszámolót saját Ügyfélkapuján keresztül, akkor a képviselő által a beküldő részére adott – a letétbe helyezés és közzététel céljából történő benyújtásra, viszontválasz fogadására történő – meghatalmazását a polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény 325.§ alapján teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyet az űrlaphoz elektronikus formába átalakítva - pdf formátumban - csatolni kell. A  meghatalmazást minden egyes beszámolóhoz csatolni kell, de ez lehet ugyanaz az okirat, amely általános és visszavonásig érvényes, formai követelménye nincs. 
 
A meghatalmazás minta itt érhető el.   
 
Amennyiben a kérelmező a fent meghatározottak alapján nem kötelezett elektronikus eljárásra,  választása szerint a beszámolót előterjesztheti elektronikus úton (Cégkapun illetve Ügyfélkapun keresztül) vagy papír alapon, postai úton (1363, Budapest, Pf.24), illetve személyesen, ügyfélfogadási időben az OBH Országos Nyilvántartási Irodájának ügyfélszolgálatán (1055, Budapest, Szalay utca 16.). 
 
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy a Cnytv. 6. §- a alapján a beszámolók – papír alapon iskizárólag az erre rendszeresített PK-nyomtatványokon nyújthatóak be (ehhez kérjük, hogy a nyomtatványok "P" jelű változatait használják). 
 
A beszámoló elektronikus megküldését a Központi Rendszer (KR) ún. „Feladási igazolás”-ban igazolja vissza (ezt a visszaigazolás dokumentumot a benne szereplő 27 jegyű informatikai azonosító miatt az OBH-tól érkező érdemi válaszig érdemes megtartani). 
 
Az Értesítési tárhely alapbeállítása szerint a KR-től kapott igazolások (Feladási illetve Letöltései) nem jelennek meg a Beérkezett üzenetek között. Amennyiben a jobb felső sarokban lévő piros "Szűrés" megnyitásával, a "Kivéve rendszerüzenetek" elől kiveszi a pipát, a beérkezett üzenetek között megtalálhatóak lesznek a Feladási és Letöltési igazolások is. 
 
forrás: birosag.hu
 
További információk a Tudástár rovatunkban (szerk.)Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. megbízásából a NIOK Alapítvány, valamint az Északi Támpont Egyesület támogatási felhívást hirdet ifjúsági civil szervezetek támogatására.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” című (GINOP-5.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében” című (EFOP-1.8.7-16 kódszámú) felhívás.
Címkék