Ezt a cikket több mint 1 éve publikáltuk, ezért az itt megjelenő információk mára pontatlanok, elavultak lehetnek. A felmerülő hibákért, tévedésekért, elavult információkért nem vállalunk felelősséget.

Döntés 400 millióról

2015. július 31.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek állami támogatására kiírt pályázat eredménye megszületett.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének támogatását a központi költségvetés az illetékes minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között biztosítja. 2015-ben az önkéntesek között szétosztható összeg félmilliárd forint, ebből 100 milliót az önkéntes mentőszervezetek kapnak, a többire a tűzoltó egyesületek pályázhatnak. A 400 milló forint két részre oszlik, ebből kapnak állami támogatást az önállóan beavatkozó egyesületek kapnak, háromszázötvenegymillió forintot pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő, úgynevezett közreműködő egyesületek számára különítettek el.

A pályázatra összesen 443 pályázati dokumentáció érkezett, összesen 399 millió forintnyi támogatást igényeltek az egyesületek. A formai bírálat megállapította, hogy öt egyesület pályázata nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, és többszöri felkérésre sem tudták azt megfelelően módosítani, ezért ezeket nem lehetett befogadni.

A sikeresen teljesítő négyszázharmincnyolc egyesület üzemeltetési költségekre, tűzoltógépjármű és -technika javítására, felülvizsgálatokra, szakmai tanfolyamokon történő részvételre, pályaalkalmassági-vizsgálatokra, EDR-rádiókra, szertárépítésre és -felújításra, bővítésre, tűzoltó védő-, technikai és informatikai felszerelésekre nyújtotta be pályázatát.

Az idén bővült a pályázható eszközök köre, így akár az összes, a beavatkozó egyesület kategóriához szükséges összes felszerelést igényelni lehetett. Szintén új elem, hogy az informatikai eszközök között asztali vagy hordozható számítógépekre is pályázhattak az egyesületek, illetve a forma- és egyenruhával kapcsolatos költségek is elszámolhatóak voltak.

A bíráló bizottság támogatásra vonatkozó javaslatait az országos katasztrófavédelmi főigazgató jóváhagyta, így ez alkalommal üzemeltetési költségre közel 41 millió, szertárépítésre, -felújítása, -bővítésre több mint 29 millió támogatást kapnak az egyesületek. Huszonnégy önkéntes csapatnak tűzoltógépjármű és -technika javítást és felülvizsgálatot végez el a BM HEROS Zrt. A pályázók 238 millióért vehetnek át védő- és tűzoltó technikai eszközöket, továbbá 67 egyesület pedig asztali vagy hordozható számítógéppel gazdagodik. A pályázatnak köszönhetően 668 szerezhetnek tűzoltótechnika-kezelői típusvizsgát, az önkéntesek 200 gépjárművezetője tehet pályaalkalmassági vizsgát, amellyel jogosult lesz megkülönböztető jelzést használó tűzoltó gépjárművet vezetni. Hetvennégy egyesület 66 kézi, tíz mobil EDR-rádiót, valamint 7 tartozékot kaphat.

Az egyesületek a pályázat végeredményéről a katasztrófavédelmi igazgatóságok, illetve a velük együttműködési megállapodást kötő hivatásos tűzoltóságok útján kapnak értesítést. A pályázat lebonyolításának következő eleme a szerződések megkötése, melyek előkészítő munkálatai jelenleg már zajlanak.

A pályázat eredménye

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(2015. július 30.)

forrás: langlovagok.hu


Címkék
pályázatírás, önkéntesség