Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A vállalat nonprofit szervezetek programjait szeretné szakértelem felajánlással segíteni, azok hatékonyságának javítása érdekében meghatározott tudásterületeken. A kiválasztott szervezetek egy-egy fejlesztésre szoruló projektjét támogatja a nagyvállalat, munkatársai komplex tanácsadást biztosítanak a támogatott szervezetek számára.

Jelentkezni 2021. június 21. hétfő 18.00 óráig lehet https://forms.office.com/r/9iRjcWBr6a cím alatt elérhető felületen.

Kapcsolat: Önkéntes Központ Alapítvány, Tarcsai Judit, E-mail: tarcsai.judit@onkentes.hu 

A pro bono program céljai

a)      Megfelelően előkészített, reális, a kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelelő projektek megvalósításának támogatása.

b)      Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezetek számára annak érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat vagy új szolgáltatásokat tudjanak megvalósítani.

c)      A szervezetek működési hatékonyságának javítása a GE munkatársak tudásának és módszertani ismereteinek biztosítása révén.

d)      Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.

e)      Jelentős és aktuális társadalmi kihívások megoldását felvállaló szervezetek támogatása.

f)       Olyan tudás biztosítása, amelyek révén a kiválasztott szervezetek új típusú tevékenységeket tudnak kialakítani, vagy a meglévő szolgáltatásokat tudják magasabb szinten megvalósítani.

g)      Közvetlen kapcsolatteremtés a GE számára is fontos területeken aktív szervezetek munkatársaival.

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat

A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, nonprofit szervezet számára.

A pályázatokat a GE és az ÖKA közösen bírálja el, azok előzetes szűrése után. Az idei évben várhatóan 3 szervezet kerül kiválasztásra, melyek 2021. szeptember közepén diagnózis eseményen vesznek részt, majd 2021. október elején kerülnek megvalósításra az egy napos pro bono maratonok.

A kiválasztott szervezetek útmutató anyagot kapnak, melyben a program eredményes megvalósításához szükséges tudnivalók szerepelnek. A szervezetek képviselőinek írásos nyilatkozatban vállalniuk kell az útmutatóból megismert részvételi feltételek elfogadását. A kiválasztott szervezetek kötelesek a program eredményes megvalósításához minden programelemen, meghatározott létszámban jelen lenni.

Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:

 • Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése.
 • A megoldandó szervezeti kihívás vagy fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása.
 • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása.
 • Részvétel minden programelemen, az adott feladatnak megfelelő létszámban (min. 2 – max. 4 fő), megfelelően felkészült munkatársakkal.
 • Együttműködés a teljes folyamatban, mind az ÖKA, mind a GE munkatársakkal.

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:

 • A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása
 • A projekt megvalósíthatósága és fenntarthatósága,
 • A létrejövő új program, szolgáltatás vagy projekt társadalmi hasznossága,
 • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége,
 • A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége,
 • Megfelelő nyelvtudás és a technikai feltételek megléte.

A kiválasztás a szempontrendszerek egészének átfogó elemzése alapján történik meg. Nem jelent egyértelmű előnyt az, ha egy szervezet nagyobb vagy jobban intézményesült, de fontos, hogy a szervezet biztosítani tudja a pro bono projekt által generált plusz feladatok megvalósítását. A szervezetek részvételéről szükség szerint a végső döntést az első személyes találkozást jelentő diagnózis után hozzák meg a Szervezők.

Nem pályázhat:

 • párt
 • párt által alapított alapítvány / egyesület
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

Egyéb szabályok:

 • Egy szervezet összesen egy pályázati anyagot nyújthat be.
 • A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor a GE a fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl egyéb támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
 • A programokra való eljutás és az azokba való bekapcsolódás technikai feltételeinek biztosítása a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.

A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

További információ a részletes felhívásban.

Forrás: onkentes.hu