A 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály ((EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet) szerint a programok végrehajtásának és a célkitűzések elérésének nyomonkövetése érdekében monitoring bizottságot kell felállítani.

Magyarországon a monitoring bizottságok operatív programonként kerülnek felállításra. A titkársági feladatokat a felelős irányító hatóság látja el.

Emellett az uniós alapokból finanszírozott programok közötti összhang és koordináció biztosítása érdekében működik Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság is, melynek titkársági feladatait a Miniszterelnökség látja el.