VÁLTOZTASSUNK EGYÜTT, HELYBEN!

Az elmúlt években a kisvárosok lélekszáma átlagosan harmadával csökkent. Nem kell nagyon ragozni, mit jelent ez: a tehetősebb, képzettebb és kötetlenebb réteg távozott. Mi a maradókat szeretnénk támogatni, és megmutatni: a helyi közösség megerősítésével közös értékeik erősödhetnek generációkon keresztül.

Ezért pályázatot írunk ki azoknak, akik maradnak és cselekszenek; a nyerteseknek 3 évig pénzügyi és szakmai támogatást nyújtunk.

A PÁLYÁZAT innen tölthető le.

A legfeljebb kétoldalas pályaműveket 2020. július 31. éjfélig várjuk a kisvaros@gy-sz.hu címre.

Miért kisvárosok?

Lokalitásban gondolkodunk, mert ez a társadalmi cselekvő részvétel elsődleges és bizonyosságot adó terepe. Ezen a szinten megélhető a valahova tartozás, a cselekvőképesség, a változtatás és az egymáshoz kapcsolódás lehetősége. Hagyományosan a kisvárosok jobban ki vannak téve a negatív társadalmi tendenciák lecsapódásának, mint a nagyok, de tagoltabb kapcsolatrendszerük és több alternatívájuk van a helyi válaszokhoz, mint a falvaknak.

Nem csak a méret alapján karakterizáljuk ezt a településtípust. Fontos a lokalitás jelentősége, erős gyökerek és arculat, hagyományok. Szempont az alkotó energiák megléte, a sokszínűség, és hosszú távon a csapat bővülési esélye.

Programunkkal a maradókat szeretnénk megerősíteni cselekvő részvételük jelentőségében azon a települési szinten, ahol még esély kínálkozik a demokratikus értékek és a polgári civil magatartás intézményeinek építésére.

Változás: amikor az álmokat tettek követik

Szeretnénk szembemenni néhány kortünettel, mint az anómia, az elidegenedés, az izoláció, a tehetetlenség, a cselekvőképtelenség, a megosztottság. Szeretnénk, ha egy kisváros kezdeményező tagjainak elképzeléseit tettek követnék. Szeretnénk, ha az álmaikat nemcsak dédelgetnék, hanem valóra is váltanák.

Ezért pályázatot írunk ki azoknak, akik maradnak és cselekszenek; a nyerteseknek 3 évig pénzügyi és szakmai támogatást nyújtunk.

A PÁLYÁZAT innen tölthető le.

A legfeljebb kétoldalas pályaműveket 2020. július 31. éjfélig várjuk a kisvaros@gy-sz.hu címre.