Hírek
Hír
Közel 30 millió Ft került 56 társadalmi szervezethez
2019. július 02.


280


A felajánlott banki nyereség 64%-áról döntöttek a MagNet Bank ügyfelei

A felajánlott banki nyereség 64%-áról döntöttek a MagNet Bank ügyfelei

A MagNet Bank tizedik alkalommal biztosított lehetőséget ügyfeleinek, hogy társadalmi szervezeteket támogató kezdeményezésén – a frissen lezárult Közösségi Adományozási Programon (KAP) – keresztül fontos ügyeket támogathassanak a bank profitjából. A 2010-ben útjára indított Program keretében a Bank lemond éves nyereségének 10%-áról, hogy ügyfeleinek adja át a döntés jogát ennek társadalmi célú felhasználásáról. Az idén felajánlható közel 46 millió forint 64%-áról, azaz összesen 29.421.344 forintról rendelkeztek a bank ügyfelei, amely már meg is érkezett a KAP-ban résztvevő 56 szervezet számlájára.

A MagNet évről évre egyenként értesíti ügyfeleit adózás utáni eredményéről, azt is tudomásukra hozva, hogy maguk a címzettek pontosan hány forinttal járultak hozzá az így keletkezett nyereséghez.  Az ügyfelek ez utóbbi 10%-áról - azaz mindenki a saját nyereséghányadáról - rendelkezhetnek és döntésükkel alapítványokat, egyesületeket, fontos társadalmi ügyeket segíthetnek.

2019-ben a KAP programba beválogatott és támogatható társadalmi szervezetek közel fele több mint 70%-át megkapta a vágyott álomösszegnek, amely jellemzően párszáz vagy párezer forintos felajánlásokból gyűlt össze, ezzel is bizonyítva a sok apró felajánlás együttes erejét és a közösségi összefogás jelentőségét. A hét pályázható kategóriából a Gyógyítás témakör mellett az Esélyegyenlőség, a Környezetvédelem valamint az Oktatás-nevelés témakörök bizonyultak a legnépszerűbbnek az ügyfelek döntései alapján.

A MagNet civil kapcsolatokért felelős vezetője, Erős Barbara elmondta: „Büszkék vagyunk arra, hogy ügyfeleink jóval a magyarországi átlag feletti társadalmi felelősségérzetről tettek tanúbizonyságot, hiszen a hazai – hasonló elven működő – 1% SZJA felajánlások összege évről évre 40-45% körül alakul, ezzel szemben a MagNet közösség általi KAP felajánlások mértéke ennél jóval magasabb; az elmúlt pár év eredményei alapján, 70% körüli volt. Természetesen a Bank minden erejével azon volt az idén is, hogy ügyfeleit különböző módokon bevonja az adományozás élményébe.. A másik oldalon az eredményhez a Programban résztvevő társadalmi szervezetek egyéni kampányai is elengedhetetlenek voltak. Összességében ügyfeleink tudatosságán és a szervezetek aktivitásán múlt, hogy a rendelkezésre álló támogatási összegből mennyi ért révbe. Örömmel látjuk, hogy a bank társadalmi tudatosító tevékenységei nagy hatásúak, és az adományozói hozzáállás intenzíven terjed.”

A Közösségi Bank weboldalán keresztül bárki tájékozódhat, hogy mely szervezetek részesültek támogatásban az idei Program során. A projektek megvalósulását követően a Bank elérhetővé teszi a társadalmi szervezetek KAP-os forrásainak felhasználásról szóló beszámolóit is. A 2018. évről szóló MagNet közösségi beszámoló külön fejezetet szentel a tavalyi KAP társadalmi hatásának egyedülálló és kreatív bemutatására.

A Közösségi Adományozási Program évről-évre megújul, például változik a kiválasztott szervezetek száma vagy a pályázható kategóriák fókusza az aktuális társadalmi igényekhez, kihívásokhoz igazodva. Ugyanakkor a szakmai és működési fenntarthatósági kritériumok, melyek kiválasztási szempontok is, nem fognak változni, mint ahogy az sem, hogy a KAP minden Magyarországon bejegyzett közhasznú társadalmi szervezet részére nyitott, azaz nem szükséges banki ügyfélnek lenni, hogy egy szervezet pályázhasson. A Bank a kap@magnetbank.hu címen egész évben várja a javaslatokat, kérdéseket, érdeklődéseket, míg a pályázásra ősszel a Bank honlapján kerül sor.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A pályázat célja az általános és középfokú iskolákban tanuló diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztését szolgáló programok támogatása azokon az alapítványokon és egyesületeke ...
Pályázat
Pályázati felhívás stratégiai partnerség kialakítására civil szervezetek számára
Pályázat
Októberig várja a pályázatokat a Nemzetközi Visegrádi Alap a kis- és nagyösszegű, a Visegrád+, valamint a stratégiai pályázataira.
Pályázat
Pályázatot hirdet az Európai Unió Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra Díjak odaítélésére az EU és az Europa Nostra.
Címkék