2021. január elsejétől lépett életbe a Felnőttképzési törvény bizonyos részeinek a módosítása. A 2020. december 18-án megjelent  Magyar Közlöny 282-es számában a 73-77-es paragrafus módosítja Felnőttképzési törvény bizonyos részeit is.
 
A módosítások közül az alábbi pontot emeljük ki:
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:„(1a) A munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre e törvényt nem kell alkalmazni. Nem kell e törvényt alkalmazni az egyházi jogi személy, a vallási egyesület által közvetlenül vagy az általuk fenntartott felnőttképző által a vallási tevékenység folytatásával összefüggésben szervezett oktatásra, képzésre"
 
Ez nagy könnyebbséget jelent minden civil szervezetnek, mivel a munkavédelmi képzések az eddigi szabály szerint bejelentésköteles képzésnek számítottak.
 
Annak eldöntésére, hogy egy adott képzés a felnőttképzési törvény hatálya alá esik-e, a Tudástárban található útmutató nyújt tájékoztatást.