Nyilvános konzultáció az Izland, Liechtenstein és Norvégia által Magyarországon támogatott új Civil Alapról

konzultáció 2021. április 9-én zárul. 

Háttér 

Az EGT és Norvég Alapok szerves részét képezik annak a hozzájárulásnak, melyet Izland, Liechtenstein és Norvégia tesznek  Európában a  társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. A támogatások célja továbbá a donor országok és a 15 kedvezményezett ország közötti kétoldalú kapcsolatok elmélyítése.  

A 2014–2021-es finanszírozási időszak prioritásai tükrözik és kiegészítik az EU prioritásait, a támogatások célja az Európa előtt álló közös kihívások leküzdése. Kiemelt prioritás a civil társadalmi szervezetek kapacitásának és fenntarthatóságának megerősítése.  

Minden kedvezményezett országban az EGT Alapok legalább 10%-át elkülönítik a Civil Alap (Active Citizens Fund) részére. Az erre a  programra elkülönített összeg  Magyarországon 10 890 000 euró. Az alapkezelő kiválasztását követően ezt az összeget nyílt pályázatok útján osztják szét a magyar civil szervezetek között, amelyek 2024 áprilisáig használhatják fel a forrásokat.  

A program által finanszírozott valamennyi szervezet tevékenységének olyan közös értékeken kell alapulnia, mint az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok, beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletbentartását.  

Öt tematikus terület jogosult a program támogatására: 

  • Demokrácia, aktív állampolgárság, jó kormányzás és átláthatóság 
  • Emberi jogok és egyenlő bánásmód a faji vagy etnikai származáson, valláson vagy világnézeten, nemen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem révén 
  • Társadalmi igazságosság és a társadalmilag sérülékeny csoportok integrációja 
  • Nemek közötti egyenlőség és nemi alapú erőszak 
  • Környezetvédelem és éghajlatváltozás   

A Civil Alap (Active Citizens Fund) emellett kiemelten kezeli azokat a kezdeményezéseket, amelyek támogatják a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatóságát és kapacitását, valamint javítják a hátrányos helyzetű településeken élők életkörülményeit. A program különleges eljárásokat fog tartalmazni annak érdekében, hogy a kisebb szervezetek, és a támogatások igénylésében kevesebb tapasztalattal rendelkező szervezetek is jogosultak legyenek a támogatásra. A nyílt pályázati felhívásokon elosztott források legalább 60%-át Budapesten kívüli tevékenységeket megvalósító projekteknek kell biztosítani. Végül a Civil Alap (Active Citizens Fund) olyan projekteket és kezdeményezéseket is támogat, amelyek fiatalokat és ifjúsági szervezeteket céloznak meg.  

Konzultáció az érdekelt felekkel 

A Civil Alapot (Active Citizens Fund) a magyarországi civil társadalmi szektor kifejezett igényei alapján fejlesztik ki és hajtják végre. Ezért az alapkezelő kiválasztása után egy konzultációs megbeszélést szervezünk az érdekelt szervezetek részvételével. 

A jelenlegi fázisban - az alapkezelő kiválasztása előtt és a live konzultációt megelőzően - a Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMO) felkéri a magyarországi civil szervezeteket és más érdekelteket, hogy írásban jelezzék, hogy szerintük a programnak mely kihívásokkal kellene foglalkoznia, valamint, hogy milyen megoldási javaslataik vannak. A válaszokat bizalmasan kezeljük és figyelembe vesszük a programterv, az eredménykeret és a nyílt pályázatok kialakításakor.  

A konzultáció eredményeit megosztjuk a kijelölt alapkezelővel. Kérjük, hogy a személyes adatai bizalmas kezelése érdekében a válaszok ne tartalmazzanak olyan információkat, amelyek személyesen azonosíthatják Önt.  

A konzultáción ezen a linken keresztül vehet részt 2021. április 9-ig. A kérdőívet egyszer töltheti ki a szervezete nevében. Szervezetenként kizárólag egy választ várunk.   

A konzultációval kapcsolatos kérdéseket az acf@efta.int címen várjuk.