Onkológiai alapítványt hoz létre 500 millió forintból a kormány

2019. június 05.

A daganatos halálozások számának csökkenését várják ettől.

Onkológiai alapítványt hoz létre 500 millió forintból a kormány

forrás: mfor.hu

A daganatos megbetegedések gyógyításának javítására alapítványt hoz létre a kormány - derül ki a 2020-as költségvetést megalapozó törvényjavaslatból. A Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány "biztosíthatja a szakma kiváló képviselői legteljesebb megbecsülésének kifejezését, és a szakterület méltó helyének megteremtését a tudományos közéletben" - indokolja a döntést a javaslattevő. Az alapítvány 500 millió forintos költségvetési támogatásban részesül a 2020-as évről szóló törvényjavaslat szerint.

Az előterjesztés két pontja szól az alapítványról. A szervezet bekerül abba a körbe - az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban ETT), az egészségügyi szakmai kollégium, valamint az országos gyógyintézetek - amelyek a miniszter tevékenységét segítik. A másik pont szól a részletszabályokról.

A javaslat szerint az Alapítvány az onkológia oktatásával, kutatásával, a kutatás támogatásával, az elért eredmények hazai és nemzetközi bemutatásával, az eredmények gyógyításban történő felhasználásával összefüggő alábbi országos közfeladatokat és nemzetközi feladatokat látja el:

  • elősegíti az onkológiai szakma fejlesztését, oktatását, kutatását, tudományos eredmények megszületését,
  • figyelemmel kíséri az onkológiai szakterület hazai és nemzetközi fejlődését, az elért tudományos eredményeket,
  • közreműködik az onkológia hazai és nemzetközi elméleti és gyakorlati oktatásában, ezen feladata megvalósítása érdekében kétoldalú együttműködési megállapodásokat köt, szakmai konferenciákat, képzéseket szervez,
  • támogatja az új tudományos eredményeket, képzési módszereket feltáró munkákat, illetve a szaktudományos és oktatási kiadványok megjelenését, szaktudományos kiadványokat ad ki,
  • együttműködik a hazai és nemzetközi szakmai, tudományos szervezetekkel, egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézményekkel, az egészségügyben működő szakmai kamarákkal,
  • feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő civil szervezetekkel, az egészségügyben működő szakmai kamarákkal,
  • a tevékenysége során hazai és nemzetközi adatok elemzésével közreműködik a szakterületének fejlesztésében,
  • ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét jogszabály nem tiltja.

Mint az elnevezésből kiderül, a közhasznú alapítvány az ország határainál szélesebb körben fogja össze a szakterületet, melyhez pályázatok kiírásával, képzéssel tud hozzájárulni.

Az indoklás részletes hátteret ad a döntésről. E szerint az egészségügyi ellátórendszernek a legnagyobb kihívást a krónikus nem fertőző betegségek, kiemelten a rosszindulatú daganatos megbetegedések okozta terhek jelentik, amelyek a betegek mellett érintik a hozzátartozókat és a társadalom egészét. A daganatos megbetegedések száma a világ valamennyi országában jelentős emelkedést mutatott az elmúlt évtizedekben. A daganatos betegségek hatékonyabb megelőzése és leküzdése érdekében nélkülözhetetlen a szakterület tudományos hátterének megerősítése, és ennek keretében a képzési lehetőségek szervezeti rendszerének bővítése, mind a megelőzés, mind pedig a kezelés területén alkalmazott eredményes módszerek, jó gyakorlatok megosztása, a regionális szintű kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység támogatása az onkológia jövőbe mutató és eredményeket hozó fejlődése érdekében.

Szintén az előterjesztésből idézzük: Az egészség védelme, a tudományos eredmények megbecsülése, a tudás továbbadása, az oktatás, kutatás támogatása, a nemzetközi szakmai együttműködés fokozott igénye olyan jelentőségű feladatokká váltak, amelyek joggal vetik fel egy erre a célra létrehozott alapítvány megalapításának szükségességét. Az Alapítvány megalakítása biztosíthatja a szakma kiváló képviselői legteljesebb megbecsülésének kifejezését, és a szakterület méltó helyének megteremtését a tudományos közéletben. Az Alapítvány tevékenységével hozzájárul a kor tudásának megfelelő szintű daganatos betegségkezelés feltételei megerősítéséhez. Mindezen célok megvalósításához regionális szintű politikai és szakmai összefogás szükséges. Az Alapítvány az onkológia oktatásával, kutatásával, a kutatás támogatásával, az elért eredmények hazai és nemzetközi bemutatásával, az eredmények gyógyításban történő felhasználásával összefüggő országos közfeladatokat lát el a jövőben. A törvényjavaslatban foglaltak megvalósulásával az onkológiai képzés és ellátás minőségi átalakulása, végső fokon a daganatos halálozás számának csökkentése várható - szerepel a javaslatban.

Baka F. Zoltán

forrás: mfor.hu


Címkék
alapító okirat, egészségügy, oktatás, létesítő okirat, tudomány