Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Mire számítottak 2020 tavaszán, a COVID járvány kitörésekor a nonprofit szervezetek vezetői? A pénzügyi helyzetet értékelve szinte egybehangzóan: összeomlást vagy komoly nehézségeket vártak. A pesszimista várakozásokkal ellentétben egy évvel a járvány kitörése után, 2021-ben azt tapasztalhattuk, hogy „csak” a nonprofit szervezetek negyedének csökkentek jelentősen a bevételei, és voltak, akik a válság előtti szinthez viszonyítva jelentős növekedést értek el.

A SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. a nonprofit szférában 2020-ban és 2021-ben végzett kutatásai alapján[1] a szervezetek pénzügyi helyzetére vonatkozóan a következő tanulságokat látjuk:

  • A ténylegesen kialakult pénzügyi helyzethez képest jóval pesszimistábbak voltak a vezetői előrejelzések 2020-ban, de voltak olyan szervezetek, akik később feladni kényszerültek tevékenységüket.

A szervezetek jóval pesszimistábbak voltak várakozásaikban, mint amire végül kifutottak 2020 végén. Ügyfélkörünkben egy szervezettel sem találkoztam, aki pénzügyi okból feladta volna a tevékenységét. 2021-ben viszont volt 2 ügyfelünk, akiknek résztevékenysége a COVID hatásai miatt szűnt meg.”

Szalay Orsolya, az Erste Bank Social Banking terület vezetője

  • A pénzügyi tartalékképzés nem elterjedt a szektorban. A megkérdezett szervezetek majdnem fele 2020 tavaszán minimális pénzügyi tartalékokkal indult neki a válságnak. Többek között ez állt a hátterében annak a várakozásnak, hogy három hónap múlva már alkalmazottak bérét sem tudják majd fizetni.

 

  • Pénzügyi téren is azok a szervezetek bizonyultak reziliensnek – sőt egyesek növelni is tudták a bevételeket, akik ügyesen kommunikáltak, ismertek, jól láthatóak voltak.

“Pénzügyileg az ollót kinyitotta a válság: akik eddig ügyesebbek voltak, azok jobban az élre kerültek, de akik le voltak maradva, háttérben voltak, azok jobban lemaradtak.”

Adriány Kincső, United Way Magyarország, ügyvezető

  • Az állami források nem csökkentek, az állami pályázatokból és normatívából élő szervezetek nem kerültek rosszabb anyagi helyzetbe, a leszerződött összegeket az érintettek megkapták. A kifizetés csúszására akkor került sor, amikor maga a szervezet volt kénytelen halasztani az adott vállalás megvalósítását.

„A civil szféra programjaira a Nemzeti Együttműködési Alapban és a Magyar Falu Programban elosztott juttatások jelentősen nőttek 2020-ban és 2021-ben 2019-hez képest. A pályázatok nagyrészt megvalósultak, rugalmasan kezeltük a vállalásokat időzítés és tartalom tekintetében is.”

Kecskés Péter főosztályvezető, Miniszterelnökség,
Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya

  • Hasonlóan az állami normatívákhoz, a forrásosztó alapítványok támogatásai is jelentős stabilitást jelentettek a nonprofitok számára.

„A Badur és sok más hasonló szervezet is kifejezetten növelte a támogatásokat, pótlólagos, vészhelyzeti forrásokkal segítettük a civil partnereinket.”

Weninger László, Badur Alapítvány, társadalmi vállalkozások szakértő

  • A bevételi források közül a legjelentősebb csökkenést termékeik, szolgáltatásaik értékesítésében éltek meg a nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások.

„A szervezetek szolgáltatási bevételei ellehetetlenültek. Nem tudnak pénzt kérni olyan szolgáltatásért, ami nem valósul meg, sorolhatnánk a példákat a Bánkitó Fesztiváltól a Bátor Táboron át a kulturális szolgáltatásig és a rekreációs, sport tevékenységekig.”

Gerencsér Balázs, NIOK, ügyvezető

  • Azoknál, akik sikeresen mozgósították adományozóikat az online térben, a COVID időszak növekedést hozott a magánadományokban.

„Egyre több szervezet fordult az online magánadomány-gyűjtés felé a 2020-as évben. És az erős érzelmi impulzusok hatására voltak is sikerek, de ahogy egyre többen használják fel ezt a témát, és telik az idő, ez is kontraproduktívvá válhat.”                                                                 

Erős Barbara / Kökény Dalma, MagNet Bank, Társadalmi Hatás és Közösségi Kapcsolatok terültéért felelős vezetője / kommunikációs és projektvezető

  • 2020 tavaszán 1-2 hónapra leállt a vállalati CSR, majd főként COVID fókusszal, több tárgyi adománnyal indult újra. 2021-ben a már meglévő programok, a már meglévő kapcsolatok folytatódtak.

„A cégek 2020 tavaszán óvatosságból gyakran leállították a CSR aktivitást. Nyárra azonban felülkerekedett a segíteni akarás, így a programok újraindultak. De újakba ritkán kezdenek, és összességében inkább visszaesés van a céges adományozásban.”

Simon Katalin, PWC, Public Relations and Corporate Responsibility Manager

Bár sokaknak kifejezetten nehéz volt pénzügyi szempontból 2020-2021, de a támogatók többsége kitartóan támogatta a szervezeteket. Anyagi tartalékképzés, hatékony kommunikáció, láthatóság, online jelenlét, újító szellem, mind-mind hozzájárulnak a pénzügyi helyzet szinten tartásához, javításához.

 

Érdekelnek a további részletek? Olvasd el teljes kutatási jelentésünket itt, illetve a nonprofit.hu-n megjelent másik két összefoglaló cikkünket is. A társadalmi hatás és finanszírozás tekintetében látható fő trendekről az első cikkünk (link), a jövőben is hasznosítható tapasztalatokról a harmadik cikkünk (link) szól.

Köszönjük a Holland Királyság Nagykövetsége és ERSTE Bank pénzügyi támogatását! Köszönjük a NIOK és további partnereink segítségét a tapasztalatok megosztásában és a kutatási felhívásunk terjesztésében!

A SIMPACT közhasznú nonprofit szervezet, küldetése nonprofit és egyházi szervezetek, társadalmi vállalkozások és támogatóik eredményesebbé tétele, hatásmérés, szervezetfejlesztés, vállalkozásfejlesztés, kutatások és szakmai önkéntes programok keretében, közgazdász munkatársakkal, nemzetközileg is. www.simpact.hu | www.facebook.com/simpacteurope

 

[1] SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft. kérdőíves kutatása 2020 és 2021 tavaszán. A kérdőívet kitöltő szervezetek száma: 218 / 86. 2021-ben a kérdőíves felmérést 15 szakértői interjúval egészítettük ki.