Még tavaly nyáron mondta ki az EU Bírósága, hogy a 2017-es magyar civiltörvény nem egyeztethető össze az uniós joggal. Egész pontosan arról döntöttek: a kormány azzal, hogy nyilvántartásbavételi, bejelentési és közzétételi kötelezettségeket írt elő a bizonyos összeghatárt meghaladó mértékű külföldi támogatásban közvetlenül vagy közvetve részesülő civil szervezeteknek, és szankciókat helyezett kilátásba az e kötelezettségeknek eleget nem tévő szervezetekkel szemben, a szóban forgó szervezetek és a számukra ilyen támogatást nyújtó személyek vonatkozásában hátrányosan megkülönböztető és indokolatlan korlátozásokat vezetett be.

A magyar döntéshozók nem siettek ezután, csak most adott be a kormány egy törvényjavaslatot a civil szervezetek átláthatóságáról. Ennek a végén található az a paragrafus, amellyel reagálnak a bírósági döntésre: 

"hatályát veszti a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény."

Ezzel együtt azonban új szabályt is bevezetnek. Minden olyan egyesületről és alapítványról, amelynek a mérlegfőösszege eléri az adott évben a 20 millió forintot, az Állami Számvevőszék készít vizsgálatot évente. Ez alól a sportegyesületek, a vallási közösségek, valamint a nemzetiségi szervezetek jelentenek kivételt.

Forrás: hvg.hu

A parlamenti javaslatot itt olvashatjátok: parlament.hu