Ezt a cikket több mint 1 éve publikáltuk, ezért az itt megjelenő információk mára pontatlanok, elavultak lehetnek. A felmerülő hibákért, tévedésekért, elavult információkért nem vállalunk felelősséget.

Az önzés iskolája? Vállalati mecenatúra — CSR környezetben

2010. december 03.

Kiadó: Nonprofit Kutatócsoport és a Summa Artium
Szerző: Kuti Éva
Ár: 2900 Ft
Oldal szám: 205


Nonprofit Kutatócsoport és a Summa Artium közös kiadványa a vállalati mecenatúráról
2010. 03. 11.  Szerző: SummaArtium
Kuti Éva közgazdász, statisztikus, főiskolai tanár az adományozás témaköre kutatásának Európa-szerte ismert alakja, közel kétévi munka eredményeként elkészítette új, a vállalati kultúratámogatást vizsgáló könyvét, Az önzés iskolája? Vállalati mecenatúra – CSR környezetben címmel.

A 2007-es év végén elindított kutatási program a 4824 nagyvállalat körében lebonyolított reprezentatív felmérés során a potenciális felhasználók számára legfontosabb kérdéseket igyekezett tisztázni: Milyen arányban és mekkora összegekkel vesznek részt a nagyvállalkozások a kultúra támogatásában? Tervezik-e a továbbiakban ezirányú tevékenységük bővítését? Hogyan befolyásolják a különböző vállalati jellemzők (szervezeti forma, ágazati hovatartozás, méretek, földrajzi elhelyezkedés) a támogatási hajlandóságot? Milyen konkrét formákban valósul meg a mecenatúra? Mennyire számíthatnak a nagyvállalatok támogatására a különböző típusú (állami, nonprofit, esetleg piaci elven működő) kulturális szervezetek, a rendezvényszervezők, illetve maguk a művészek? Mi motiválja a nagyvállalatok kultúratámogatási döntéseit? Melyek a leggyakrabban előforduló indítékok? Az indítékok milyen kombinációival jellemezhetők a leginkább elkötelezett, legfontosabb mecénások? Mivel indokolják elzárkózásukat azok a vállalatok, amelyek semmilyen módon nem segítik a kulturális élet szereplőit? Kik hozzák a nagyvállalatoknál a támogatási döntéseket? Mennyire stabilak a kedvezményezettekkel kialakított kapcsolatok, mennyire gyakoriak a visszajelzések és köszönetnyilvánítások? Milyen lehetőségek kínálkoznak a vállalati kultúrafinanszírozás bővítésére és az eddig még nem adományozók megnyerésére?
Mindez természetesen időbe került, s mire az egyre bővülő kutatás befejeződhetett volna, olyan külső változások következtek be, amelyek mintegy kikényszerítették a további kutatási kérdéseket. A válság miatt újabb felmérésre került sor, ezúttal azoknak a nagyvállalatoknak a körében, amelyek az előző adatgyűjtés során úgy nyilatkoztak, hogy hosszabb távon is fenn kívánják tartani mecénási tevékenységüket.

A 205 oldalas könyv 29 ábrával és éppen 100 informatív táblával kiegészítve ad választ a fenti kérdésekre.

A könyv megrendelhető a Summa Artiumtól a 318-3938 számon, vagy az info@summa-artium.hu email címen. Ára: 2900 Ft.

forrás: Summa Artium
 


Címkék
kormányzati szervek, NEA, adózás