Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Egyesület a farkaslyuki családokért

2002. november 04.

Pozitív életpéldát szeretnének mutatni a biztosabb érvényesülés érdekében  Farkaslyuk (ÉM JZ) Az Antigoné nevű roma magyar civil formáció ez év februárjában alakult meg Farkaslyukon Az egyesület a helyi hagyományok megőrzése mellett a nők érdekének védelmét s képzésük elősegítését szeretné elérni  Vállalt feladataik részét képezi a...

Pozitív életpéldát szeretnének mutatni a biztosabb érvényesülés érdekében
 
Farkaslyuk (ÉM - JZ) - Az Antigoné nevű roma-magyar civil formáció ez év februárjában alakult meg Farkaslyukon. Az egyesület a helyi hagyományok megőrzése mellett, a nők érdekének védelmét, s képzésük elősegítését szeretné elérni.
 
Vállalt feladataik részét képezi a családok élethelyzetének javítása és a kulturált életvitelre való nevelés segítése. A szervezet a közelmúltban jótékonysági bált rendezett az általános iskola tornatermében. Bódi Róbertné elnök elmondta lapunknak, hogy a cégbírósági bejegyzés májusban megtörtént, s már több mint 40 a tagok száma. A településen élő emberek szociális problémái, a munkanélküliség okozta egzisztenciális nehézségek, az ebből fakadó gyermeknevelési, iskoláztatási kihatások nagy gondot jelentenek. Kapocsnak szeretnénk az egyesületet a lakosság és a hivatalok között, s a napi kapcsolattartás révén mélyebben szeretnénk megismerni a családok problémáit. Meggyőzve a szülőket, hogy gyermekeik rendszeresen járjanak iskolába és tanuljanak a biztosabb érvényesülés érdekében - hangsúlyozta Bódi Róbertné.
 
Hátrányos helyzetben
 
Sok magyar család is hátrányos szociális helyzetben van, munkanélküliek, így egységet alkotunk. A magyarok tehát ugyanúgy várnak segítséget, mint a roma származású nők, a családjuk helyzetének javítása érdekében. Településünkön ez az összefogás segíti a kisebbség-többség kapcsolatának pozitív irányú közeledését, mivel egyenlőek a gondjaink, a hátrányaink, s ezeken együttesen szeretnénk javítani. Pozitív életpéldát szeretnénk mutatni, tagjaink családi háttere rendezett.
 
Sajnos nem sok pénzből gazdálkodunk, rá vagyunk kényszerülve a magánszemélyek támogatására. Az önkormányzat tízezer forint pénzügyi támogatást nyújtott. A települési önkormányzat jövő évi költségvetésében már a támogatandó szervezetek között leszünk. Irodával nem rendelkezünk, az én lakásomon ülésezünk, itt fogadjuk a hozzánk fordulókat. A saját telefonomat használom, a költsége is az enyém, de ezzel is hozzájárulok az egyesület létezéséhez. Szeretnénk partnerkapcsolatainkat szélesíteni, hogy létezzünk és dolgozzunk céljaink elérése érdekében.
 
Osztálykiránduláson sem
 
Magyar és roma családokat egyaránt felkerestünk, s felmerült az a gond, hogy sok gyerek nem volt a nyáron kirándulni, sőt még az osztálykirándulásokon sem tudtak részt venni. A nyolcadik osztályosok kétnapos kirándulása elmaradt, mert a tanulók fele nem tudta befizetni a megfelelő összeget. A farkaslyuki nők egyesülete ezért rendezte meg a jótékonysági bált, hogy a hátrányos helyzetben lévő gyerekek számára egynapos kirándulást szervezzünk. A teljes bevételt, a szponzorok támogatását erre a célra fordítjuk.
 
Jó tapasztalatok
 
Mi magunk határozzuk meg, hogy milyen problémákkal foglalkozunk és hogyan oldjuk meg azokat. A lakosság szegényebb rétege magáénak vallja, mondja a szervezetet, mivel az egyesület alulról szerveződő formáció. Sok szülő megértette a célkitűzéseinket, s örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több hátrányos helyzetű gyerek képes az iskolában azt a tanulási mércét teljesíteni, ami elő van írva. Egyre több roma fiatal választotta a nyolcadik osztály elvégzése után, az otthonlét helyett, a továbbtanulást, s volt, aki gimnáziumba nyert felvételt.
 
A legnagyobb problémát a munkanélküliség jelenti. Az átképzési és munkalehetőségeket az egyesület továbbítja a lakosság felé. Sokan jelzik nekünk álláskeresési és átképzési szándékukat. Átképzés esetén, ha valaki nem tudja az utazási költségeket fedezni, mi lehetőségeinkhez mérten a havi buszbérletet megvesszük a részére, ameddig nem kap máshonnan erre támogatást. Felvilágosító munkát végzünk, a célok megvalósulásáért meg kell küzdeni, de még az elején vagyunk. A településen élők elfogadták a szervezetünket, s anyagi helyzetükhöz mérten támogatnak is bennünket. Felvettük a kapcsolatot az ózdi kisebbségi önkormányzattal, s támogatnak bennünket, hogy az egyesületünk hivatalosan kapcsolatba kerüljön az Ózdi Munkaügyi Kirendeltséggel és az Átképzőközponttal.
 
Valóságos tevékenység
 
Nekünk bizonyítani kell, hogy ez a munka valóságos és a lakosság érdekét szolgálja. Az alapító tagok egyhangúlag engem választottak 3 évre elnöknek, s én mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt a bizalmat megszolgáljam. A roma embereknek sok a problémája, így a mi munkánk egy szociális misszió, küldetés. A térségben nincs ilyen szervezet, ezért új az embereknek, amit meg kell ismerniük és el kell fogadniuk. Bizonyítanunk kell, s ha ez sikerül, másabb lesz az emberek felfogása is. Köszönjük támogatóink erkölcsi és anyagi segítségét és minden erőnkkel a vállalt feladataink, célkitűzéseink érdekében fogunk tevékenykedni. A településünk lakossága problémáikkal és javaslataikkal forduljanak bizalommal hozzánk. Én úgy érzem, hogy a nehézségeket közös összefogással meg lehet oldani - jelentette ki végezetül Bódi Róbertné.