Ezt a cikket több mint 1 éve publikáltuk, ezért az itt megjelenő információk mára pontatlanok, elavultak lehetnek. A felmerülő hibákért, tévedésekért, elavult információkért nem vállalunk felelősséget.

Előterjesztés a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2012. február 28.

Törvényekkel a gyermekbarát igazságszolgáltatásért. Hamarosan a kormány elé kerülhet a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés, amely több törvény módosításával szolgálja a gyermekek védelmét az igazságszolgáltatás folyamatában.

Összhangban az Európai Unió és az Európa Tanács törekvéseivel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium elkötelezett a gyermekbarát igazságszolgáltatás mellett és fontosnak tartja, hogy a döntéshozatal során figyelmet fordítson a gyermekek speciális – életkorból fakadó - igényeire és szükségleteire. Különösen igaz ez a gyermekáldozatokra, ezért őket kiemelten kezeljük, hiszen egy bűncselekmény áldozatává vált gyermek nem válhat még egyszer áldozattá amiatt, mert az igazságszolgáltatás nem működik megfelelően és az eljárás tovább növeli az elszenvedett traumát. Számos nemzetközi jogi dokumentum is arra figyelmeztet, hogy a kiskorú véleményét az eljárások során meg kell hallgatni és figyelembe kell venni.

A gyermekek fokozottabb büntetőjogi védelmét, valamint a gyermekekre a büntetőeljárásról és a polgári perrendtartásról szóló törvényekben található garanciális szabályok növelését a kormány fontosnak tartja. Ezt tükrözi, hogy például az új Btk-ra vonatkozó rendelkezések nemcsak a 2013. július 1-jétől hatályos, új, hanem a jelenleg hatályos Btk-ba is bekerülnek, hogy elfogadásuk után azonnal alkalmazni lehessen őket.

A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés a Büntető Törvénykönyv, a büntető eljárásról és a polgári perrendtartásról szóló törvények több ponton történő módosítását, illetve kiegészülését javasolja annak érdekében, hogy a gyermekek jogainak és érdekeinek fokozottabb védelme biztosítható legyen. A Büntető Törvénykönyvben többek között változnának az elévülési szabályok, eszerint bizonyos bűncselekmények sértettjének a nagykorúvá válástól még öt évig lesz lehetősége az eljárás megindítására irányuló jognyilatkozatok megtételére. Módosul továbbá a kiskorú veszélyeztetésének tényállása, mert a tényállási elemek közé a tervezet beiktatja a kiskorú érzelmi fejlődésének veszélyeztetését is.

A büntető eljárásról szóló törvény módosítása további garanciákat helyez el a fiatalkorú terhelt és kiskorú tanú meghallgatásával kapcsolatban. A polgári perrendtartásról szóló törvényben módosulnak a zárt tárgyalás elrendelésének feltételei valamint az illetékességi szabályok. Az előterjesztés emellett olyan garanciális szabályokat javasol, amelyek az eddigieknél hangsúlyosabban biztosítják a kiskorú érdekének érvényesítését és jogainak védelmét a gyermek idézésétől egészen az eljárás befejezéséig.

Évente több ezer gyermek kerül kapcsolatba az igazságszolgáltatással, akár tanúként, akár áldozatként, akár elkövetőként. Ha az eljárás során nem vesszük figyelembe a gyermekek – az életkorból adódó – speciális szükségleteit, akkor az igazságszolgáltatási eljárás tovább növeli az elszenvedett traumát. A gyermekbarát igazságszolgáltatás keretében a gyermekáldozatok, valamint az igazságszolgáltatással egyéb formában (például tanúként) kapcsolatba kerülő gyermekek védelme és érdekeik érvényesítése – különös tekintettel a szexuális bűncselekmények áldozataira – kiemelt hangsúlyt kap, ez jelenik meg a javasolt törvénymódosításokban.

Az észrevételeket március 9-ig a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu email címre kérjük megküldeni.

forrás: kormany.hu


Címkék
Egyéb, Egyéb, Egyéb, részvétel, jogvédelem, munkavállalás