Ezt a cikket több mint 1 éve publikáltuk, ezért az itt megjelenő információk mára pontatlanok, elavultak lehetnek. A felmerülő hibákért, tévedésekért, elavult információkért nem vállalunk felelősséget.

Mecenatúra Magyarországon - A bankok társadalmi felelősségvállalásáról

2011. május 04.

Nem szeretem az újságok hátán az egész oldalas melldöngetéseket – mondja Müller János, a Bankszövetség vezető tanácsadója . Magyarország egyelőre nem büszkélkedhet széleskörű és differenciált mecenatúra-bázissal, a tehetősek - bankok, cégek, magánszemélyek - rendszeres szponzorálásnak nincsenek túl nagy hagyományai. Jóllehet, akadnak kivételek.

Embertestvérek, még élni tudók,
Ne tekintsetek ránk szívtelenül.
Ahogy ti most rajtunk, előbb-utóbb
Rajtatok Isten akként könyörül.

E sorokat Francois Villon írta, ki kora szokásainak megfelelően balladái végére ajánlást írt kora gazdag emberéhez, a herceghez, aki mecénása volt. A szegény művész így tengődhetett el jó darabig, s ekképp számos nagyszerű verse maradhatott ránk.

Magyarország egyelőre nem büszkélkedhet széleskörű és differenciált mecenatúra-bázissal, a tehetősek (bankok, cégek, magánszemélyek) rendszeres szponzorálásnak nincsenek túl nagy hagyományai. Jóllehet, akadnak kivételek.(Ezekről a Demján Sándor alapítvány elnöke, Lovassy Tamás is beszélt a Rádió Orient műsorában.) Most csak néhány példát ragadtunk ki azok közül a bankok közül, amelyek rászorulók irányában elkötelezett stratégiát dolgoztak ki. Persze fontos, ám az üzleti titok szabálya miatt megválaszolatlan kérdés marad, hogy a pénzintézetek profitjuk hány százalékát fordítják jótékonykodásra.

A Magyar Bankszövetség vezető tanácsadója, Müller János (képünkön) máris fölhívja figyelmünket a téma behatárolásának nehézségére. Ugyanis a Corporate Social Responsibility (CSR), vagyis a társadalmi felelősségvállalás körébe sajnos gyakran és hibásan olyan juttatásokat is beleértünk, amelyekért az adott vállalat anyagi ellenszolgáltatást kap, vagy amely nyereségnövelést célzó tevékenység. Ha a jótékonykodás egyben reklámfogás, és így a vállalatnak nyeresége származik belőle, ez ugyan még nem zárja ki a felelősségvállalás tényét – mondja a tanácsadó, azonban ami a név és imázs erősítés körébe vagy a szponzoráció tartozik, az szerinte nem büszkélkedésre okot adó tevékenység. „Nem szeretem az újságok hátán az egész oldalas melldöngetéseket” – mondja Müller János.
A társadalmi felelősségvállalás tényének már az is tartalmat ad, ha egy vállalat tisztességesen működik, azaz tartósan fejlődik, fizeti az adót, jogkövető és etikus magatartást tanúsít, biztosítja alkalmazottainak munkahelyét, rendben fizeti a béreket és juttatásokat.

A magyar bankok a társadalmi felelősségvállalásnak ebben a szigorúbban értelmezett keretében élen járnak – állítja a Magyar Bankszövetség vezető tanácsadója.
Ezen kívül természetesen fontos, hogy egy jól működő vállalatoknak legyen társadalmi érzékenysége is. Példaként említette az MKB bank által alapított a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal létrehozott ösztöndíjrendszert, amelynek keretében szociálisan hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű gyerekeket segítettek el az egyetemi végzettségig. Megható volt látni a végzett fogorvos és jogász mellett az új, második elemi osztályos ösztöndíjasokat. Ugyanezen együttműködés keretében Karácsony előtt minden megyéből egy busznyi gyereknek adták meg a Diótörő előadás élményét az Operaházban.

A művészetek támogatása ismét más lapra tartozik. Hatvany Lajos sosem dicsekedett mecénási mivoltával, mégis, mindenki tudja, hány és hány magyar művésznek segített. A Raiffeisen Banknál például Gondáné Fischer Zsófia tudna mesélni a bank művészetpártoló tevékenységéről, ahol folyamatosan fordítottak figyelmet egy kortárs képzőművészeti gyűjtemény bővítésére – tájékoztat Müller János, és valóban: „Képzőművészeti kapcsolataink nagyobbik része valódi mecenatúra. Más területen többnyire szponzori szerződéseket kötünk, ahol a felajánlott támogatásért cserébe megfelelő mértékű publicitást kérünk” – nyilatkozta Gondáné Fischer Zsófia bankjának mecenatúráját részletesen bemutatva.(Itt: http://netlevel.netpeople.hu/cikk.php?c=154)
A Budapest Bank kevésbé a kultúra területét (bár a Budapest Fesztiválzenekarnak hosszú idő óta legelkötelezettebb szponzora), mint inkább az önkéntesség és az esélyegyenlőség jelszavai köré csoportosíthatóan a gyermekek környezetét és a nők munkájának jobbá tételét támogatja – mondja el az OrientPress Hírügynökségnek Cs. Tóth Marianna, PR vezető. A bank '92-ben létrehozott alapítványain keresztül (Budapest Bank az Oktatásért és a Magyar a Pénzügyi Kultúráért) több mint tíz éve vállal koncepciózusan társadalmi felelősséget. Kifejti: a bank társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenysége nem egymástól független akciók sorozata, hanem a vállalati stratégia részeként a cég működésének minden szintjén érvényesül. Emellett e programok hosszú távra szólnak. Az önkéntesség 10-12 éve prioritás, az iskolák, óvodák környezetének szépítése, fejlesztése a bank amerikai háttérnek köszönhetően tudatos és folyamatos. Az önkéntesség még jóval azelőtt a fókuszba került a banknál, hogy EU-s prioritássá vált volna. 10-12 éve, minden évben kétszer önkéntes munkát vállalnak a dolgozók. Tavasszal és ősszel több száz kolléga segít a vállalkozói képzésben, tanfolyamok szervezésében, az óvodák játszóterének rendbe tételében.

Az önkéntes munkán kívül egyéb segítő szándékú programokban való részvétel is hagyománnyá vált a bankon belül. Sok éves múltra tekint vissza a nonprofit szervezetekkel történő összefogás (pl.: Junior Achievement Magyarország (JAM); Erőforrás Alapítvány- United Way Magyarország). A Magyar Vöröskereszttel fennálló több éves együttműködés kapcsán a bank központjában évente kétszer szervezett véradáson alkalmanként több mint 100 munkatársunk jelentkezik önkéntes véradónak. A bank támogatója a hazai koraszülött-mentésnek is: az elmúlt években több 10 millió forinttal támogatta a Peter Cerny Alapítványt.

Nagy szerep jut a vállalati kultúrában szabad utat élvező önálló kezdeményezéseknek – folytatja a tevékenységek leírását a PR vezető – kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a munkatársak önálló kezdeményezései a bank működésének szerves részévé váljanak. A CSR stratégia gyakorlati megvalósításról, az egyes akciók összehangolásáról egy-egy dedikált külső és belső kommunikációs munkatárs gondoskodik. A Törődés napja nevű önkéntes akciósorozatunk, illetve a folyamatosan változó igények nyomán új programok, kezdeményezések is megjelennek a vállalatnál, mint például a vállalkozónők pénzügyi tudatosságát és képzését segítő Dobbantó program, vagy az ország első mikro- és kisvállalkozásokra fókuszáló informatív, közösségi, és egyben játékos weboldala, a támogatásunkkal létrejött Sikeres.hu. Cs. Tóth Marianna elmondja: büszkék vagyunk arra, hogy a Pénziránytű Alapítvány díját elnyertük a pénzügyi kultúra fejlesztésének területén.

Kiss-Bíró László a Raiffeisen Bankmarketing főosztályvezetője.
Milyen területen vállal társadalmi felelősséget az Önök bankja? Társadalmi szerepvállalásukat mennyire tudatosan építik?

Bankunk 2008-ban definiálta újra a társadalmi felelősségvállalásban betölthető szerepét. Ekkor hoztuk létre a „Közösen”programot is, amely a családon kívül, gyermekotthonokban nevelődő gyermekeket támogatja. Támogatásaink 3 pillére épülnek, ezek a gyermekotthonban élő gyermekek támogatása, a kártyahasználathoz kötött jótékonykodás, valamint az önkéntes munka.

A Raiffeisen Közösen program keretén belül Bankunk 2008. őszén hirdette meg először nyilvános pályázatát 20 millió forint összegben, közhasznú civil szervezetek részére, gyermekkori traumák oldására, személyiségfejlődés elősegítésére alkalmas innovatív módszerek támogatására. 2009. őszén is meghirdettük pályázatunkat a gyermekotthonokban élő gyermekek tudatos életvitelük kialakításának elősegítését szolgáló programok támogatása céljából.
A pályázaton 10 családon kívül nevelkedő gyermekek fejlesztésére irányuló civil kezdeményezés részesült a 25 millió forintos támogatásában. 2010-ben pedig hét, családon kívül nevelkedő gyermekek fejlesztésére, aktivizálására irányuló civil kezdeményezés részesült a Raiffeisen Közösen program keretében a bank 2010-es évi 20 millió forintos támogatásából. A nyertes szervezetek „Az önkéntes fiatalok akcióban” elnevezésű, nyilvános pályázat útján, 22 jelentkező közül kerültek kiválasztásra a Kurt Lewin Alapítvány szakmai támogatásával, külső szakértők részvételével.

Hogy esett a választás éppen a gyermekotthonok lakóira mint célcsoportra?
Nagyszabású kutatás előzte meg a döntést, civil szervezetekkel egyeztetett a bank, és úgy ítélte meg, hogy ezen a területen égető szükség van az anyagiakra. Amellett szempont volt az is, hogy olyan kört válasszunk, amelyen valóban láthatóak az eredmények. Amellett azt láttuk, hogy éppen ez a támogatandó cél nem volt olyan érdekes a segélyszervezetek, támogatók számára. Talán azért, mivel az állam alapvető szinten támogatja a gyermekétkeztetést. Magyarországon több mint 20 ezer gyermek éhezik, közülük legtöbben csak az óvodában, iskolában jutnak élelemhez. Így nem jutnak a korukhoz illő táplálkozáshoz szükséges vitaminokat, nyomelemeket. 20-25 milliót költünk évente egyszer készség és képességfejlesztő programokra, hiszen ezeknek a gyerekeknek többletfoglalkozásokra van szükségük, sokszor pszichológusra a traumaoldáshoz. 2010-től fogva az életvezetési készségek kifejlesztését is támogatjuk, tehát annak elérését, hogy a családon kívül felnőtt gyerekek idővel képesek legyenek önálló életre. Évente körülbelül 10 szervezet nyer egyenként 1-3 millió forintot pályázat útján. A kuratórium a Curt Levin Alapítvány, a bank és külsős pszichológusok delegáltjai.

Melyik a másik két pillér?
Az önkéntes munka: ennek keretében 200-250 kolléga végez gyermekvédelmi intézményeknél, a maguk választotta helyszínen önkéntes munkát. Harmadik pillér a kártyahasználathoz kötött jótékonykodás. A Raiffeisen Rendszeres Megtakarítási Program tagjainak minden áprilisi kártyahasználata után a Bank 100 forintot adományoz a Gyermekétkeztetési Alapítványon keresztül a gyermekek ellátására. Így 18 millió forint gyűlik össze egy év alatt, amelyet a Gyermekétkeztetési Alapítvány 450 gyermek fél évig tartó étkezésére fordíthat. A Mindenki Ebédel program célja, hogy hazánkban ne csak a tanítási időszakban, hanem a hétvégeken és az iskolai szünetekben is minden óvodás, általános iskolás rendszeresen táplálkozzon. Részleteket a kozosen.hu internetes oldalon lehet olvasni.

Azt is tapasztaljuk, teszi hozzá Kiss-Bíró László, hogy a sajtó nem érdeklődik a jótékonyságról szóló hírek, ügyek iránt. Céljainkat pedig interneten és a Tv-ben is közzétesszük, most éppen fut egy kampányfilmünk – tájékoztatott a Raiffeisen társadalmi felelősségvállalásáról Kiss-Bíró László.

OrientPress Hírügynökség


Címkék
Egyéb, NEA, adományozás