CivilTech
Hírek
Hír
Nonprofit gazdasági társaságokat érintő változások
2006. október 16.


1585


NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGA gazdasági társaságokról szóló új törvény alapján nonprofit tevékenységet 2006 július 1 től az elsősorban alkalmazott egyesületi és alapítványi formák mellett bármely gazdasági társasági formában lehet végezni / viszont a jövő év közepétől már nem lehet közhasznú társaságot alapítani és kettő éves határidővel...

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

A gazdasági társaságokról szóló új törvény alapján nonprofit tevékenységet 2006. július 1-től az elsősorban alkalmazott egyesületi és alapítványi formák mellett bármely gazdasági társasági formában lehet végezni / viszont a jövő év közepétől már nem lehet közhasznú társaságot alapítani, és kettő éves határidővel a már meglévőket is át kell alakítani más szervezetekké /
  Igen komoly fejlemény a nonprofit jogban, hogy 2006. július 1-én hatályba lépett a gazdasági társaságokról szóló új törvény / 2006. évi IV. törvény / .

E törvény 4. §-ában, nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására is lehetővé teszi gazdasági társaság alapítását nonprofit gazdasági társaságként. Ez egy teljesen új fejlemény a magyar jogrendszerben, különös tekintettel arra, hogy ilyen társaság bármely társasági formában alapítható és működtethető. Nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a már működő gazdasági társaság legfőbb szerve elhatározza a nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködését.

A gazdasági társaság nonprofit jellegét a gazdasági társaság cégnevében a társasági forma megjelölésénél fel kell tüntetni.

Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok / részvényesek / között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.
 

Nagyon fontos tudnivaló, hogy egy-egy ilyen új nonprofit gazdasági társaságnál mindig annak a gazdasági társasági formának / pld. bt., kft. / a szabályait kell alkalmazni, melyek a „szokásos” gazdasági társaságok szabályaiként léteznek a társasági törvényben / a szabályok tehát alapvetően ugyanazok / !Címkék

Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (VEKOP-7.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége pályázatot hirdet Éneklő Magyarország címmel amatőr énekkarok munkájának szakmai elismerésére.
Pályázat
Az előadó-művészeti társaságiadó-támogatás 2019. január 1-jei megszüntetésével párhuzamosan a kormány kialakította az előadó-művészeti szféra költségvetési előirányzaton keres ...
Címkék