Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Tájékoztatás az 1%-ra számító civil szervezeteknek

2012. szeptember 06.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) augusztus 31-ig kipostázta azokat a felhívó leveleket, amelyekben közel 31 ezer civil szervezetet tájékoztat a felajánlott összeg várható nagyságáról, és azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét a levél kézbesítését követő 30 napon belül a 1237A számú adatlap benyújtásával igazolniuk kell.

A személyi jövedelemadó 1 százalékára jogosult civil szervezetek aktuális feladatai

Nem kapnak levelet azon civil szervezetek, amelyeket a NAV 2011. december 31-ig jogerőre emelkedett határozatában kizárt a 2012. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből. A kizárt szervezetek listája megtalálható a NAV honlapján, az „Szja 1+1%” menüpontban.

Idén sem képezi a felhívó levél mellékletét az adatlap, tekintettel arra, hogy az 2012. szeptember 1-jétől a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető, és kitöltve – postai úton, személyesen vagy elektronikus úton – juttatható el a NAV részére.

Nem illeti meg a civil szervezetet a felajánlott szja 1%-os összeg, ha a törvényben foglalt feltételeket nem teljesíti. Különösen, ha 2012. augusztus 1. és a 1237A számú adatlap keltének időpontja közötti időszakban lejárt esedékességű köztartozása állt fenn, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetést nem kapott, illetve ha az adatlapot nem nyújtotta be az állami adóhatósághoz a felhívó levél kézbesítését követő 30 napon belül, illetve a késedelmét – alapos indokkal – nem mentette ki. Kivételes méltányosságot érdemlő esetben azonban az NAV eltekinthet a fentiekben ismertetett feltételek meglététől.

Az adatlapon a szervezet képviselője közölheti az adóhatósággal a szervezet főbb adatait, valamint lehetősége van arra, hogy megtegye a törvény által előírt nyilatkozatokat. Az adatlap pontos kitöltése megkönnyíti az adategyeztetéseket és gyorsíthatja a kedvezményezett részére felajánlott összeg kiutalását. Fontos, hogy a kedvezményezett az adatlapon a hatályos adatokat tüntesse fel, amennyiben ezen adatok megváltoztak, az adatmódosítás a 12T201 számú adat- és változásbejelentő lap benyújtásával történhet.

A civil kedvezményezettnek átutalt, 2012. rendelkező évi szja 1%-os összeg felhasználására vonatkozó adatokat 2012. évi átutalás esetén 2014. május 31-ig a 12KOZ számú közleményben kell az állami adóhatóság részére elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül megküldenie.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy jogszabályváltozás következtében a 2011. évben kiutalt szja 1%-os összegek felhasználására, illetve a 10KOZ bizonylatban tartalékolt összegekre vonatkozó adatokat a 11KOZ számú közleményben az arra kötelezett kedvezményezettnek 2013. május 31-ig, kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül kell megküldenie az állami adóhatóság részére.

A 11KOZ számú közlemény legkésőbb 2013. januártól, a 12KOZ számú közlemény 2014. januártól lesz letölthető a NAV honlapjáról.

A civil szervezetek az adatlap kitöltésével kapcsolatosan bővebb tájékoztatást kérhetnek telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén (06-40/42-42-42) keresztül, továbbá a 1237A számú adatlap kitöltési útmutatójában részletes ismertető található a kedvezményezhetőség törvényi feltételeiről és azok igazolásáról.

forrás: nav.gov.hu


Címkék
NAV, adományozás, 1%