Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Üvegzsebkönyv

2015. június 19.

Kiadó: Ökológiai Stúdió Alapítvány
Szerző: Kalas György
Weboldal: http://civilkontroll.gyor.hu/index.php/uvegzsebkonyv
Oldal szám: 72

Az „üvegzseb” a köztudatban leginkább a közpénzek és a köztulajdon (fel)használásának nyilvánosságát, a közfeladatot ellátó szervek működésének átláthatóságát jelzi. Egy működő demokráciában ugyanis alap-vető elvárás, hogy bárki követhesse, miképpen bánnak a köz pénzével, kik és hogyan intézik a köz ügyeit.

Az „üvegzseb” a köztudatban leginkább a közpénzek és a köztulajdon (fel)használásának nyilvánosságát, a közfeladatot ellátó szervek működésének  átláthatóságát jelzi. Egy működő demokráciában ugyanis alap-vető elvárás, hogy bárki követhesse, miképpen bánnak a köz pénzével, kik és hogyan intézik a köz ügyeit. Ez a hatalom feletti ellenőrzésnek (a civil kontrollnak) a lényege  - ami viszont elképzelhetetlen az aktív, jogaikat gyakorló polgárok nélkül.

Az „Üvegzsebkönyv” közérthetően világítja meg az információs jogok jelentőségét és szakmai-jogi hátterét. A brosúra címe ugyan Nyugat-dunántúlra utal - a közérdekű adatkikérések gyakorlása, a döntés­hoza­tal­ban való aktív részvétel azonban nem régiókhoz kötött jogászkodás – hanem egy demokráciában álta­lánosan elvárt cselekvési forma. A demokrácia ugyanis (így tanultuk) ak­tív, felelős polgárokat felté­te­lez - akik a közügyekben tájékozottak és személyesen akarnak részt venni azok intézésében.

A kiadvány:

  • - közvetlenül a civil szervezeteket és a polgárokat szólítja meg,
  • - az általános adatbeszerzési tudnivalók után önálló fejezetben foglalkozik az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó nyilvánossággal,
  • - részletesen tárgyalja az adatkezelő szervek aktív információs (közzétételi) kötelezettségeit, 
  • - az Aarhusi Egyezmény szellemének megfelelően foglalkozik a nyilvánosság döntéshozatalban való részvételi lehetőségeivel, korlátaival is.
  • A közérdekű adatkérések és döntéshozatalban való társadalmi részvétel gyakorlatát segíti a brosúra  „Iratmintatára” (a minták is letlthetők, felhasználhatók).   

Az „Üvegzsebkönyv” a Norvég Civil Támogatási Alap „Jogod van!” c. projektje keretében született. Reményeink hasznos segédlet lehet az információs jogok kiteljesedéséhez, a civil kontroll erősödéséhez. Ezzel javulhat a részvételi demokrácia gyakorlata, visszaszorulhat a korrupció, nőhet a közfeladatot ellátó szervek átláthatósága és új lendületet kaphat a szolgáltató közigazgatás kiteljesedése.

További információ:

Ökológiai Stúdió Alapítvány

9028 Győr, Vándor u.9.

E-mail: okologiaistudio@gmail.com

Üvegzsebkönyv megnyitása

forrás, bővebben: civilkontroll.gyor.hu


Címkék
átláthatóság, kormányzati szervek