Pályázatok
Pályázat
A Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2015. évi pályázatának kiírása


2832

Határidő: 2015. július 31.

Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága nyílt pályázatot hirdet Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése érdekében.

2015. június 02.

 

​PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tekintettel a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III.13.) Főv. Kgy. rendelet 4.§ a) pontjára, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek 58. § (4) bekezdésére Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága nyílt pályázatot hirdet kizárólag az alábbi témakörökben.

Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése körében:
• a fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása;
• az avar és kerti zöld hulladék komposztálás elősegítését célzó programok támogatása;
• budapesti helyi védett természeti területeken a civil és önkéntes aktivitás növelésével járó programok szervezése és lebonyolítása, tanösvények létrehozása, fenntartása, valamint a területek bemutatásával, szemléletformálással kapcsolatos programok támogatása;
A pályázat témaköreire összesen 31 931 ezer forint áll rendelkezésre.

A pályázat részletes kiírása és a pályázati adatlap, illetve a támogatási szerződés minta letölthető, továbbá a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) lehet beszerezni (hétfő és szerda: 8.00-18.00, kedd és csütörtök: 8.00-16.30,
péntek: 8.00-14.00).

A pályázatokat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalához (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) kell 2015. július 31-ig benyújtani postai úton vagy az Ügyfélszolgálati Irodában személyesen. A borítékra kérjük ráírni:
Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2015.

A benyújtás határidejének Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalába történő érkeztetés dátuma tekintendő. A késve érkezett pályázatok elbírálás nélkül érvénytelennek minősülnek. A kiíró a pályázatokat legkésőbb 2015. november 30-ig elbírálja, a pályázók értesítéséről 2015. december 31-ig gondoskodik.

A pályázat részletes kiírása és a pályázati adatlap

A támogatási szerződés minta

forrás: budapest.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Címkék