Szánj ránk 7 percet!

A nonprofit.hu kérdőív kitöltése hatalmas segítség nekünk, hogy még jobbak lehessünk. Nem csak a jobb tartalmakkal nyersz, hanem a kitöltők között nyereményeket sorsolunk ki!

I. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás
A kohéziós politikai forrásokból Magyarország hagyományosan jelentős részt tudott felhasználni. A 2021-2027-es költségvetési időszakban azonban a kohéziós keret mellett, az Európai Bizottság közvetlen kezelésében lévő uniós forrásokból való magyar részarány növelése is meghatározó lesz. A Kormány célja, hogy Magyarország a 2021-2027 közötti programozási időszak végére a közvetlen irányítású uniós programok keretéből elnyert magyar részesedés arányát a lakosságarányos mértéknek megfelelően növelje.
A fentiek előmozdítása érdekében szükséges a közvetlen irányítású uniós programokra történő pályázást elősegítő nemzeti pénzügyi támogató környezet kialakítása, illetve a nemzeti, az uniós-kohéziós célú és a közvetlen irányítású uniós programokból elérhető támogatások összehangolása.
Ezen célok megvalósulását 2021. évtől egy külön, erre a célra létrehozott előirányzat biztosítja a költségvetésben, a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Közvetlen uniós programok támogatása jogcímcsoport útján. Az előirányzat terhére támogatás pályázati úton nyújtható, a jelen pályázati kiírásban megjelölt közvetlen uniós programok keretében megvalósuló projektek előkészítési és önerő költségeinek finanszírozására. A pályázatot a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) hirdeti ki.
Az előirányzaton rendelkezésre álló keretösszeg a 2021. évben 2 506 060 000 forint.
A Miniszterelnökség, mint támogató1 a nyertes pályázó, mint kedvezményezett részére támogatói okiratot bocsájt ki.

III. Pályázók köre
3.1. Támogatásban a következő szervezetek részesülhetnek, a - 3.2. - 3.6. pontokban foglaltak figyelembevételével - közvetlen uniós program tekintetében támogatásra számot tartó projektjük kapcsán:
- költségvetési szerv
- nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett2 (különösen, de nem kizárólagosan az egyetemek)
- helyi önkormányzat
- önkormányzati társulás
- egyesület
- köztestület
- egyházi jogi személy
- alapítvány
- közalapítvány
- gazdasági társaság

3.3. Jelen pályázati kiírás a következő közvetlen uniós programok keretében megvalósuló pályázatok projekt-előkészítési és önerőköltségeit finanszírozhatja, a 2021-2027-es programozási időszak tekintetében:
- a CEF közlekedési projektek kivételével - az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
- a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz
- az Erasmus+
- az Európai Védelmi Alap
- a Digitális Európa
- a LIFE
- az Egységes Piac Program
- a Kreatív Európa
- az adóügyi együttműködést szolgáló Fiscalis Program, a vámügyi együttműködést szolgáló Customs Program, valamint a Csalás Elleni Uniós Program (Union Anti-Fraud Programme - EUAF)
- az Európai Szolidaritási Testület
- az ESZA+ foglalkoztatás és szociális innovációk ág
- az EU4Health
- az Euratom Kutatás és Képzési Program 2021-2025
- a Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és értékek
- az Igazságügyi együttműködés
- az Európai Űrprogram
- a Fúziósenergia-fejlesztés (ITER)
- Innovációs Alap

 

Pályázat benyújtására jelen pályázati kiírás megjelenését követően, a rendelkezésre álló keret erejéig, de legkésőbb 2021. november 5-ig van lehetőség. A támogatási kérelmek elbírálása ezen időtartam alatt folyamatosan történik.

További információ: pafi.hu