Pályázatok
Pályázat
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok


1825

Határidő: 2017. december 29.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-6.9.1-16 kódszámú) felhívás.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem önálló benyújtására kizárólag a megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321) és megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai (GFO 11, 572, 573, 575, 576) jogosultak.

Kivételt jelent Szekszárd Megyei Jogú Város területe, mert ott a felhívás standard eljárásrendben jelenik meg és az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:

  • helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322);
  • helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371);
  • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569);
  • egyházi jogi személy (GFO 552, 555);
  • önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (GFO 113, 114, 116, 121,128, 129, 117, 572, 573)Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szerve ...
Pályázat
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legal ...
Címkék