Pályázatok
Pályázat
A társadalmi integráció és a közös értékek


453

Határidő: 2018. május 22.

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Erasmus+ program keretében nemzetközi együttműködések támogatására.

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság az Erasmus+ program keretében nemzetközi együttműködések támogatására Social inclusion and common values: the contribution in the field of education, training and youth (A társadalmi integráció és a közös értékek: hozzájárulás az oktatás, a képzés és az ifjúság területén) címmel. A pályázat keretében oktatási, képzési és ifjúsági nemzetközi együttműködési projekteket támogatnak. A projekteknek 2018. december 31-én, 2019. január 15-én vagy 31-én kell megkezdődniük, és időtartamuk 24 vagy 36 hónap lehet. Az elnyerhető támogatás összege a projekt költségvetésének legfeljebb 80 százaléka lehet, ami nem haladja meg az 500 ezer eurót. A támogatásra szánt keretösszeg 14 millió euró.

Pályázati határidő: 2018. május 22.

Bővebb információ:

Európai Bizottság;
E: eacea-policy-support@ec.europa.eu
I: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-education-training-and-youth_en

forrás: kulturpont.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szerve ...
Pályázat
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legal ...
Címkék