A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

Határidő: 2017. április 24.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” című (EFOP-1.3.7-17) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 milliárd forint.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. csoport

2. csoport

2011. évi CCVI. törvény besorolása alapján:

 • Bevett egyház (GFO kód: 551)
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO kód: 552)
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO kód: 555)
 • Egyházi szervezet (GFO kód: 559)

 

 • Egyéb szövetség (GFO kód: 517)
 • Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO kód: 525)
 • Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528)
 • Egyéb egyesület (GFO  kód: 529)
 • Közalapítvány (GFO: 561)
 • Közalapítvány Önálló intézménye (GFO: 562)
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO: 563)
 • Egyéb alapítvány (GFO kód: 569)
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO: 599)

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumban kötelező legalább egy-egy szervezetnek az 1. és a 2. csoportból is részt vennie.

További feltételek a támogatást igénylőkkel kapcsolatban:

 • Az 1. csoportba tartozó szervezetek csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, amennyiben rendelkeznek egyházfőhatósági igazolással vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással (GFO 551, 552, 555, illetve 559 gazdálkodási formakódú szervezetek).
 • A konzorciumi tagok száma nem haladhatja meg a 3-at.
 • Egy szervezet egy támogatási kérelem benyújtására jogosult konzorciumvezetőként.
 • konzorcium vezetője bármelyik csoportba tartozó szervezet lehet.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év március hó 30. naptól 2018. év január hó 2. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. március 30 – 2017. április 18.

2017. április 24 – 2017. május 11.

2017. május 17 – 2017. június 15.

2017. június 20 – 2017. július 20.

2017. július 26 – 2017. augusztus 28.

2017. szeptember 1 – 2017. október 1.

2017. október 6 – 2017. november 16.

2017. november 20 – 2018. január 2.


Címkék
pályázat, közösségfejlesztés, pályázatírás