Pályázatok
Pályázat
Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása VII.


780

Határidő: 2017. október 16.

A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, oktató köznevelési, közoktatási intézményekben.

A pályázat célja

A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, oktató köznevelési, közoktatási intézményekben.

A pályázat célja mentorálási folyamat segítségével valósul meg, amely az autizmus spektrum zavar terén jártas, gyakorlott, nagy szakmai tapasztalattal és autizmus-specifikus tudással rendelkező külső szakember (mentor) bekapcsolódásával valósul meg az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)et ellátó nevelési/oktatási intézményekben. A mentorálás során a szakértő mentor tapasztalatával, szakszerű tudásával, rálátásával segíti az intézményben dolgozó, kijelölt mentoráltat, aki az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek(ek)kel napi szintű kapcsolatban van.

Cél, hogy a mentorált képessé váljon arra, hogy a szakmai terv megvalósulása és a mentorálási folyamat során megszerzett autizmus-specifikus tudást a mindennapi intézményi gyakorlatba beépítse.

Közvetlen cél, hogy a pályázati program során szerzett autizmus specifikus ismeretek segítsék a mentoráltat mindennapi munkájának minél szakszerűbb, magasabb szintű elvégzésében, ezáltal az autizmussal élő gyermek megkapja a képességeihez illő specifikus bánásmódot.

Közvetett cél, hogy a mentoráltak által megszerzett autizmus-specifikus elméleti tudás és a gyakorlatban kipróbált módszerek, eszközök alkalmazásának tapasztalatai segítsék az egész intézményt a mindennapi nehézségek leküzdésében, az autizmussal élő gyermekek hatékony és eredményes integrálásában, valamint a fejlődés folyamatosságában.

A pályázat megírása előtt átolvasásra javasolt a pályázati dosszié részét képező Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a közoktatásban: működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere című tanulmány.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázatban megpályázható tevékenységek köre:

  • autizmus-specifikus képzés,
  • beszerzések (berendezés, eszköz, szakirodalom),
  • disszemináció,
  • hospitálás más, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket ellátó nevelési/oktatási intézményben, autizmus spektrum zavarral foglalkozó szervezeteknél,
  • szakmai workshopon, konferencián, tréningen való részvétel,
  • szülőcsoport indítása mentor által vagy külső szakember által,
  • vezetői, nevelőtestületi érzékenyítés mentor által vagy külső szakember által,
  • egyéb tevékenység: autizmus spektrum zavarral kapcsolatos, pályázati programban indokolt, releváns érvekkel alátámasztott szakmai, illetve pénzügyi tevékenység.

A mentorálás a pályázati program kötelező eleme!

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

A programra kizárólag olyan alapítványok és egyesületek pályázhatnak, amelyek

  • autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált ellátására vonatkozó feladatkörrel rendelkező köznevelési és/vagy közoktatási intézmények támogatására jöttek létre és
  • a 2017/2018-os nevelési évben, tanévben az általuk támogatott intézményekben ellátnak diagnózissal rendelkező autizmus spektrum zavarral küzdő gyermeket, tanulót.

Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be.
A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka

A megvalósítási időszak 2018. január 1-től 2018. június 30 -ig tart.

forrás, bővebben: fszk.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (VEKOP-7.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Címkék