Pályázatok
Pályázat
Civilek a Civilekért! 2016


5103

Határidő: 2016. február 10.

Az alapítványok 2015-es évre vonatkozó 1%-os támogatás gyűjtése érdekében az EMSZ (Egészségügyi Média Szövetség) újabb pályázatot írt ki.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Érthetően az Egészségért Alapítvány közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot hirdet civil szervezetek számára a 2015. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó helyi vagy országos szintű kampányok támogatására.

A pályázat rövid leírása

A pályázat során a sikeresen pályázó civil szervezetek 1%-os kampányához 70%-os támogatást nyújt az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az Egészségügyi Média Szövetség.

A kiíró szervezet rövid bemutatása

„Érthetően az egészségért, az orvosok és egészségügyi szakdolgozók jövőjéért” Alapítvány 2009-ben azzal a céllal alakult, hogy az egészségügyben tapasztalható információs hiányosságokat felismerve javítson az orvosok és a betegek közötti kommunikáción, valamint bővítse ismereteiket. Független egészségügyi non-profit szervezetként az alapítvány küldetése:

 1. A prevenció, mint egészség-megőrzési életforma tudatosítása a társadalom legszélesebb köreiben.
 2. A társadalmat érintő kérdések esetében a problémákra adható megoldások megismertetése.
 3. A fenntartható kommunikáció megteremtése a lakosság és a civil szervezetek között.
 4. Az orvosok munkáját és a laikusok megértését segítő üzenetek terjesztése, rendszeres tájékoztatás.

Az alapítvány küldetését figyelembe véve döntött arról a kuratórium, hogy közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot hirdet társadalmi szervezetek számára, amelynek segítségével a civil szervezetek egészségügyi intézmények várótermeiben (orvosi rendelőkben, szakrendelőkben, kórházakban) felhívják a figyelmet tevékenységükre valamint kampányt folytathatnak a társadalmi szervezeteknek felajánlható  SZJA 1% gyűjtésére.

A pályázat célja

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek számára személyi jövedelemadó felajánlásokat elősegítő tevékenységek támogatása.

A 2015. évi személyi jövedelemadó-bevalláshoz és 1% felajánláshoz kapcsolódó országos szintű kampányok lebonyolítása, amelyek:

 • ösztönzik a felajánlókat, hogy a pályázaton nyert civil szervezet részére ajánlják fel 1%-aikat,
 • lehetőséget biztosítanak civil szervezetek számára, hogy alternatív módon, egészségügyi intézmények hiteles környezetében kampányolhassanak.

Pályázati feltételek

 • Pályázhat minden társadalmi szervezet, amely jogosult 1%-os felajánlások fogadására és a jelen pályázati kiírás pályázatát nem zárja ki.
 • A pályázati űrlap hiánytalan kitöltése.

Pályázati támogatás

A rendelkezésre álló forrás mértéke: 15.000.000 Ft+ ÁFA.

A pályázati támogatás minimuma: 35.000 Ft.

A pályázati támogatás maximuma: 1.500.000 Ft + ÁFA

A pályázati támogatás mértéke: 70%.

Pályázatból kizártak

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 1. pártok,
 2. párt által alapított alapítványok,
 3. párt részvételével létrehozott egyesületek,
 4. biztosító egyesületek.

 Nem részesülhet támogatásban az a társadalmi szervezet, amely

 1. az Alapítványhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban, vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő, vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 2. a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte, vagy ellene a hivatalboli törlési eljárás megindult.

 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 1. bűncselekménynek, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. alapvető emberi, vagy alkotmányos jogot sért; a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A pályázat menete és az elbírálás

Az Egészségügyi Média Szövetség három tagvállalata országosan, pályázónként minimum 2 db, maximum 300 db, egészségügyi intézmények várótermeiben kihelyezett hirdetési felületet biztosít a pályázó civil szervezetek számára. A felületek hirdetési költségeit 70 %-ban az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az Egészségügyi Média Szövetség támogatja. A nyertes pályázók az általuk megpályázott mennyiségben, egészségügyi intézmények várótermeiben, plakátokon kampányolhatnak az SZJA 1%-okért.

A nyertes pályázók a hirdetési felületek mellett lehetőséget kapnak arra, hogy hirdetési felületeik mellett szórólapok kerüljenek elhelyezésre, melynek igény szerinti gyártását (kreatív alapján) és kihelyezését az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” vállalja. Így a váróteremben várakozók nem csak az egészségügyi intézményben találkozhatnak a nyertes pályázók 1%-os kampányával, hanem szórólapon emlékeztetőül magukkal is vihetik. A pályázatokat az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az EMSZ által felkért szakértőkből álló bíráló bizottság bírálja el.

A pályázat során a következő kommunikációs kampány-csomagokra lehet pályázni: 

kampány ársávok

EMSZ tagvállalat egyedi ár

plakát/hó*

„Érthetően az Egészségért Alapítvány” és  EMSZ támogatás

plakát/hó*

pályázati önrész

plakát/hó*

támogatás mértéke

2-5 db plakát

25.000 Ft

17.500 Ft

7.500 Ft

70 %

6-20 db plakát

20.000 Ft

14.000 Ft

6.000 Ft

70 %

21-50 db plakát

15.000 Ft

10.500 Ft

4.500 Ft

70 %

50+ db plakát

13.000 Ft

9.100 Ft

3.900 Ft

70 %

 *Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, és a plakát árak havonta értendőek.

A kampányok időtartama 2 hónap, és a 2016. március 15. és 2016. május 15. közötti időszakra vonatkozik.

 Mit jelent ez pontosan?

Ez azt jelenti, hogy egy sikeresen pályázó szervezet a fenti táblázat alapján számítandó forint pályázati támogatásban részesül a megrendelt plakáthelyek és 70% kedvezmény alapján kalkulálva.

A pályázaton nyertes társadalmi szervezetek számára az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” vállalja még:

 • A plakát készítését és kihelyezését (50x70 cm-es méretben)
 • plakát tervezését (amely szintén beletartozik az árba) A szórólap kihelyezését (méret: LA4)
 • A szórólap grafikai tervének elkészítését (a nyomtatási összeg nem, a grafikai terv beletartozik az árba)

Miért a várótermi kommunikációt választotta az alapítvány kuratóriuma a pályázati támogatások eszközéül? 

Mert a GfK Hungária Kft. közvélemény-kutatása szerint a nyertes pályázók plakátjait 1.500.000 – 2.000.000 ember láthatja havonta. Az ország várótermeinek közönsége minimum 30 percet várakozik a plakátok előtt, figyelmesen olvasgatva azokat, így az üzenet átadás hatékonysága kiváló. (GFK 2011) 

A pályázatok benyújtásának módja A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Projekt Adatlap minden kérdésére választ adva kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a bírósági nyilvántartásba vételről szóló harminc napnál nem régebbi kivonatot és a törvényes képviselő által minden oldalán aláírt alapító okiratot.

A pályázatot elektronikus példányban (CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével, vagy személyesen vagy e-mailen kell az Alapítvány számára eljuttatni. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a projekt nevét, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! 

Postai úton: 1116 Budapest, Barázda u. 40. Személyesen: 1116 Budapest, Barázda u. 40. Elektronikusan: palyazat@erthetoen.hu

A pályázati adatlap innen tölthető le.

További információk:

Szekér Enikő 06/20/540 1101       szeker.eniko@erthetoen.hu

Jelentkezés: 2016. január 11-től!

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. február 10.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Transznacionális együttműködések” című (EFOP-5.2.2-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Digitális környezet a köznevelésért” című (VEKOP-7.3.3-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1, ...
Címkék