Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Együtt egymásért - Jótettekkel egy jobb világért

MÁJ
31

Határidő: 2018. május 31.

A dm 2018-ban is helyi ügyekre szeretné felhívni a figyelmet, ezért pályázatot ír ki civil projektek támogatására: a nyertes kezdeményezéseket 500 -500 ezer forinttal támogatja a dm.

A pályázati program háttere

Az idén 25 éves jubileumát ünneplő dm harmadik alkalommal hirdeti meg Együtt egymásért – Jótettekkel egy jobb világért című pályázatát. A vállalat célja, hogy hozzájáruljon és támogassa civil szervezetek azon segítő tevékenységét, közösségek érdekében végzett szolgálatát, amelyet annak érdekében tesznek, hogy jobbá, könnyebbé és boldogabbá tegyék más közösségek vagy társadalmi csoportok életét.
A dm elkötelezetten hisz abban, hogy a civil szervezetek munkájukkal, törekvéseikkel óriási hatást és változást tudnak indukálni a helyi közösségek életében. Ebben a munkában kívánja őket támogatni jelen pályázat keretében a Civil Impact Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet együttműködésével.

A pályázati felhívás célja és témakörei

A pályázat kiírójának felelős vállalatként egyértelmű célja olyan projektek, programok támogatása, amelyek a helyi közösségek életében indukálnak változást az alábbi fókuszterületeken:

 • Egészségmegőrzés, egészség-fejlesztés, egészséges életmódra neveléshez kapcsolódó programok vagy azt népszerűsítő projektek;
 • szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és gyermekek közösségi támogatása;
 • környezetvédelem, a környezettudatos életmódra, szemléletre nevelés.

Mindemellett a pályázat kiírója üdvözli az olyan projekteket, amelyek az alábbi szempontokat is érvényre juttatják a programok megvalósítása során:

 • a közösség fejlesztésére irányul;
 • helyi összefogás keretében végzett;
 • hosszútávon fenntartható;
 • egyedi, kreatív, valamint;
 • a dm kollegáit is bevonó tevékenységek.

Kik pályázhatnak?


A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, szociális szövetkezetek, nonprofit kft-ék) jelentkezhetnek, amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van, és megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.

Jogi forma szerint pályázók lehetnek:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;
 2. a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványt), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;
 3. a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel, és nincs köztartozásuk.
 4. Nonprofit Kft-ék, amelyek bírósági bejegyzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;

A pályázatban részletezett programok megvalósulásának időtartama

2018. június 20. és 2019. március 31. között.

Beadható pályázatok száma

Jelen pályázatban egy szervezet maximum egy pályázatot adhat be.

A pályázati program lebonyolítása és a pályázatok kiválasztásának módja

1. Előszűrés

A beérkezett pályázatokat a lebonyolításban résztvevő közreműködő szervezet és a kiíró előszűri az alábbi szakmai és formai kritériumok alapján:

 • a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
 • a pályázó szervezet jogi formája megfelel a feltételeknek;
 • a pályázó szervezet székhelye Magyarországon van;
 • a pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújtott be;
 • a pályázat megfelel a formai kritériumoknak;
 • a pályázó megfelel a kiírásban megfogalmazott elvárásoknak, céloknak.

Szükség esetén a közreműködő szervezet e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehet fel, amelyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – elutasításra kerül.

A pályázó szervezet, illetve a projekt a fent részletezett formai és jogi/adminisztratív szempontok szerinti meg nem felelése következtében kizárásra kerül, amelyről a közreműködő munkatársai a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül értesítik a pályázót.

2. Független zsűri és közönségszavazás

Az előszűrést követően a pályázatok két értékelési procedúrán mennek keresztül párhuzamosan:

A) egy független szakértőkből álló zsűri elbírálja a projektterveket, és az alábbi szempontok mentén kiválasztja a beérkezett pályázatokból az általa legjobbnak ítélt 10 projektet.

 • A tervezett tevékenység összhangban áll-e a pályázati felhívás célkitűzéseivel.
 • A helyi közösségekre kifejtett hatás - a projekt megvalósítása valós, tényleges hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek hosszabb távú jólétét szolgálja.
 • A helyi közösség bevonása - a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi közösség tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
 • A dm munkatársainak bevonása - a projekt a dm munkatársainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
 • A pályázó szervezet eddigi tevékenysége és tapasztalatai alapján képes lesz-e a tervezett projekt megfelelő minőségű lebonyolítására.
 • Várható-e az eredmények, hatások fennmaradása és további hasznosulása a projekt vége után.
 • A projekt egyedisége, újszerűsége.
 • A tervezett költségvetés reális és a tevékenységekkel alátámasztott-e.

B) Minden, az előszűrésen megfelelt

pályázat rövid összefoglalója és a pályázó szervezet neve felkerül a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalra, amelyre 2018. június 4-e és 2018. június 16-a között a nagyközönség szavazhat, és választhatja ki azt a 15 legjobbnak ítélt ügyet, projektet, programot, amelyeket a dm az idei évben támogat.

A két procedúra (a zsűri szavazatai és a közönségszavazatok) alapján összesen 25 pályázat nyerhet támogatást programjára.
A kiválasztási procedúrák párhuzamos léte okán előfordulhat, hogy egy projekt a közönségszavazatok során és a zsűri szavazatai alapján is a nyertes pályázatok közé kerül. Tekintettel arra, hogy jelen kiírásban egy pályázat egy támogatásban részesülhet, így a nyertesek közé a következő legtöbb közönségszavazatot kapott projekt kerül automatikusan.
Abban az esetben, ha két vagy több projekt azonos számú közönségszavazatot kap, és ezzel a nyertesek száma túllépné a pályázati kiírásban meghatározott számot, úgy egy független szakmai zsűri dönti el, hogy mely/melyek a támogatásban részesülő projektek.

Nyertes pályázatok száma és elnyerhető támogatás

A 25 éves jubileumát ünneplő dm e különleges alkalmat 25 helyi jótett támogatásával kívánja emlékezetessé tenni, így összesen 25 pályázatot támogatnak jelen pályázati program keretében.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 12.500.000 Ft
A nyertes projektek egyenként 500-500ezer forint támogatásban részesülnek.

Pályázattal kapcsolatos konzultációs lehetőség és további információ

A pályázat kiírója a pályázati időszak alatt konzultációs lehetőségeket nyújt az alábbi módokon:

 • E-mailen: info@civilimpact.hu
 • Személyesen előzetes megbeszélés alapján (emailes vagy telefonos időpontegyeztetést követően)
 • Telefonon: +36 20 505 17 99 (munkanapokon 9-14 óra között)
 • Információs napon, amelynek várható helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben e-mailen, telefonon adunk és kérhető tájékoztatás, illetve kérjük kövessék ezzel kapcsolatban weboldalunkat is.

Pályázatok benyújtásának módja és határideje

A pályázatokat 2018. május 2-től május 31-éig (24:00) lehet benyújtani, kizárólag az erre a célra létrehozott online felületen és adatlapon, a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon.
A pályázati adatlaphoz kérjük, csatolják a szervezet utolsó elfogadott éves jelentését, mérlegét és eredmény kimutatását.

Bővebben: Részletes pályázati útmutató


Címkék
pályázat, pályázatírás, egészségügy, szociális, környezet