Pályázatok
Pályázat
Elsőként lakhatás


951

Határidő: 2017. június 20.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (EFOP-1.1.4-16 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,4 milliárd forint.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be önállóan vagy konzorciumi vezetőként vagy partnerként az alábbi GFO kód szerinti szervezet, amely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott hajléktalan-ellátást végez és a szolgáltatási nyilvántartásban szerepel:

Önállóan, vagy konzorciumi vezetőként vagy partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

322 - helyi (települési) önkormányzati költségvetési szerv,
372 - helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
327 - helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei,
382 - költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,
381 - költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv,
525 – alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület
529 – egyéb egyesület
551 – egyház
552 – egyházi intézmény
555 – nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy
559 – egyéb egyházi szervezet
569 – egyéb alapítvány
561 - közalapítvány
572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 – nonprofit részvénytársaság

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A konzorciummal szemben támasztott feltételek:    

  1. A konzorcium maximum 5 tagú lehet. (Egy Főpályázó és maximum négy konzorciumi partner)
  2. Egy szervezet csak egy pályázatban vehet részt, akár Főpályázóként, akár konzorciumi tagként.

Önállóan nem, csak konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

113 - korlátolt felelősségű társaság
114 - részvénytársaság
212 - betéti társaság
211 - közkereseti társaság
129 - egyéb szövetkezet
121 - szociális szövetkezet
128 - foglalkoztatási szövetkezet
594 - Nonprofit szociális szövetkezet
621 - Nonprofit közkereseti társaság
622 - Nonprofit betéti társaság
599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
699 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. november 15-től – 2018. november 15-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2016. november 15. – 2016. december 15.
  • 2016. december 21. – 2017. január 16.
  • 2017. január 21. – 2017. március 16.
  • 2017. március 21. – 2018. január 16.
  • 2018. január 22 – 2018. november 15.

forrás, bővebben: palyazat.gov.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szerve ...
Pályázat
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legal ...
Címkék