Erasmus+ együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén az ifjúsági területen (KA2)

MÁJ
07

Határidő: 2020. május 07.

Innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és megvalósításnak támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai szintű tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása az Erasmus+ program ifjúsági területén.

Erasmus+ együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén az ifjúsági területen (KA2)
kép forrása: tka.hu

Erasmus+ együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén az ifjúsági területen (KA2)

Stratégiai partnerségek, Nemzetközi ifjúsági kezdeményezések

1. A pályázattípus célja

Innovatív gyakorlatok fejlesztésének, átadásának és megvalósításnak támogatása, továbbá az együttműködést, a társaktól való tanulást és az európai szintű tapasztalatcserét támogató közös kezdeményezések megvalósítása.

2. A pályázásra jogosultak köre

Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény.

3. Támogatható tevékenységek

1. Stratégiai partnerség: céljaitól és összetételétől függően a projekteknek két típusa van:

 • Az innovációt támogató stratégiai partnerségek: a projektek innovatív gyakorlatokat fejlesztenek és/vagy már létező vagy új termékek vagy innovatív ötletek intenzív disszeminációját és eredményeinek terjesztését vállalják.
 • A bevált gyakorlatok cseréjét támogató stratégiai partnerségek: elsődleges célja a hálózatépítés és a jó gyakorlatok cseréje.

2. Kapacitásfejlesztés: A kapacitásfejlesztési projektek nemzetközi együttműködési projektek, amelyek a programországok és partnerországok ifjúsági szervezetei közötti többoldalú együttműködésen alapulnak. Részt vehetnek bennük az oktatás, a képzés vagy más társadalmi-gazdasági ágazat terén tevékenykedő szervezetek is.

4. A programban részt vevő országok

A stratégiai partnerségek célja a programországokban működő szervezetek/intézmények közötti együttműködés biztosítása. Partnerként (nem pályázóként) azonban partnerországokban működő szervezetek/intézmények is részt vehetnek stratégiai partnerségben, amennyiben részvételük jelentős hozzáadott értéket képvisel a projekt szempontjából.

5. Pályázati feltételek

A formai és tartalmi követelményeket a Pályázati útmutató B) része tartalmazza.

6. Prioritások

A minőségi ifjúsági munka támogatása. Prioritást élveznek azok a projektek, melyek célja:

 • az ifjúsági szakemberek és az ifjúsági munka kapacitásnövelésének támogatása;
 • a hátrányos helyzetű fiatalok (a NEET fiatalokat is beleértve) befogadásának és foglalkoztathatóságának előmozdítása, különös figyelmet szentelve a marginalizációval fenyegetett fiatalokra, valamint a bevándorló háttérből érkező fiatalokra, beleértve a frissen érkezett bevándorlókat és a fiatal menekülteket;
 • az interkulturális párbeszéd támogatása, a tudás megerősítése és a sokféleség elfogadása a társadalomban; az ifjúsági munka nemzetköziesítése és megnyitása szektorközi együttműködések felé;
 • a fiatalok felnőttkorba való átlépésének megkönnyítése, különös tekintettel munkaerő-piaci integrációjukra;
 • a fiatalok tudatosságának támogatása, szektorközi együttműködések megerősítése;
 • a vállalkozókészség és a társadalmi vállalkozások támogatása a fiatalok körében.

Prioritást élveznek azok a nemzetközi ifjúsági kezdeményezés típusú projektek, melyek lehetővé teszik, hogy a fiatalok csoportjai megvalósítsák azokat az ötleteiket, köztük társadalmi vállalkozásokat, melyek célja a mindennapi életükben tapasztalt kihívások és problémák kezelése.

7. A támogatás mértéke

Támogatás igényelhető a következőkre: projektmenedzsment és megvalósítás; nemzetközi projekttalálkozók; rendkívüli költségek; speciális igényű résztvevők támogatása.

8. A pályázás menete

Ennek részleteit a Pályázati útmutató C) része tartalmazza.

9. A pályázatok beadásának határideje

 • A pályázatok benyújtásának meghosszabbított határideje: 2020. február 11., déli 12:00 óráig.
 • 2020. május 7. 12 óra (brüsszeli idő szerint)
 • 2020. október 1. 12 óra (brüsszeli idő szerint)

További információ 

További információ az Erasmus+ Ifjúság honlapján található
Pályázati útmutató: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/guidelines
Pályázati tudnivalók: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info 
Pályázati felhívás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ%3AJOC_2019_373_R_0006

forrás, bővebben: tka.hu


Címkék
innováció, pályázatírás, forrásszervezés, oktatás, ifjúság