Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

MÁJ
22

Határidő: 2020. május 22.

Az Agrárminisztérium Pályázati felhívása az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelethez

Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

Pályázatok benyújtásának határideje:

a pályázati felhívás Agrárminisztérium honlapján történő megjelenését

követően 2020. április 23. és május 22. nap között

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/5/11 „Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása” c. fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:

  1. A támogatás célja

A támogatás célja a nem Magyar Államvasutak Zrt. vagy nem erdőgazdasági zrt.-k által működtetett erdei vasutak üzemeltetésének támogatása.

Támogató: Agrárminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium).

A pályázat nyílt.

  1. Pályázat benyújtására jogosultak köre

A támogatásra az a non-profit gazdasági társaság, civil szervezet és költségvetési szerv (a továbbiakban: pályázó) jogosult, amely a honlapján megjelentetett menetrend alapján az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény szerinti erdei vasúton, vagy egyéb természeti környezetben futó vasúton, közjóléti tevékenységgel összefüggésben keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton, turisztikai célú személyforgalom bonyolítását végzi.

  1. A támogatás igénybevételének, felhasználásának általános feltételei

Pályázat benyújtására az a pályázó jogosult, amely:

a) legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba veteti magát a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), és a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolja a nyilvántartásba vétel megtörténtét, vagy azt, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;

b) nem áll felszámolási, végelszámolási és kényszertörlési eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt és erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik;

c) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha számára az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja – valamint adók módjára behajtandó köztartozással sem, és erről a pályázat benyújtása során nyilatkozik;

d) az általános de minimis rendelet (1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (8) és (9) bekezdése és 5. cikke figyelembevételével nyilatkozik az általa és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás összegéről;

e) megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek;

f) jelen Pályázati felhívás 5. pontja szerint, az előírásoknak megfelelő pályázatot nyújt be a 6. pontban rögzített további feltételeknek megfelelően.

Egy pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult. A pályázónak a pályázaton való részvételért nem kell díjat fizetnie.

  1. A támogatás forrása és mértéke

A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 11. Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása jogcímcsoport előirányzat 2020. évi támogatási kerete.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke 45 millió forint.

Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható, és egy pályázó legfeljebb 9.000.000 forint vissza nem térítendő egy összegben folyósított támogatásban részesülhet, de a támogatásról szóló döntés az igényelt összeghez képest alacsonyabb összegre is vonatkozhat. A támogatott tevékenységhez a támogatáson felüli saját forrás biztosítása nem feltétel. A támogatás intenzitása: 100%.

forrás, bővebben: kormany.hu


Címkék
pályázatírás, forrásszervezés