Pályázatok
Pályázat
Erősödő Civil Közösségek


1332

Határidő: 2018. december 17.

Az Emberség Erejével Alapítvány a Nyílt Társadalom Alapítványokkal együttműködésben idén is meghirdeti az Erősödő Civil Közösségek támogatási programot a dél-dunántúli régió (Baranya, Somogy és Tolna megye) civil szerveződései, közösségei számára, mintegy 100 millió forintos keretösszeggel.

Az Emberség Erejével Alapítvány a közösség, a nyitottság, a cselekvés, az autonómia és az emberi méltóság szellemében teszi közzé az Erősödő Civil Közösségek pályázatot. Hazánkban jelentős probléma a széttöredezett társadalom és a párbeszéd hiánya, ezen a közösségek erősítésével lehet változtatni. Az elmúlt években a civil kezdeményezések kiszolgáltatottabbá váltak, a civil társadalom működési nehézségei általánosak lettek, ami fokozottan jellemző a kisebb településekre.

A program célja a közösségek, civil szervezetek autonómiájának szélesítése, valamint helyi társadalmi problémák enyhítése. Cél az emberek és szerveződések közötti bizalom, kapcsolat és együttműködés erősítése, elsősorban a következő területek fejlesztésével:

- Részvétel - az emberek bevonása, a civil szerveződések tagságának, önkéntesi és támogatói körének bővítése

- Nyilvánosság - a helyi és tágabb közösségek megszólítása, a civil kezdeményezések láthatóságának növelése, médiában való megjelenésük rendszeressé válása, a szervezetek saját kommunikációs felületeinek aktívabb, tudatosabb használata

- Függetlenség - a civil szervezetek központi költségvetésen keresztüli, pályázati rendszerektől való kiszolgáltatottságának mérséklése

- Együttműködés - civil közösségek, szakmai csoportok közötti hálózatok, partnerségek, szakmai platformok létrehozása, erősítése

- Támogató környezet, bázisépítés - a civil kezdeményezések támogatottságának növelése, civil tevékenység megbecsültségének emelése

- Érdekvédelem - az adott társadalmi csoport közösségi érdekeinek képviselete, a civil szervezetek érdekvédelmi funkciójának erősítése

- Állampolgári öntudat, demokrácia - az általános közéleti passzivitás csökkentése, az aktivitásra való motiválással, új, helyi kezdeményezések létrejöttével

Mint ismeretes, a 2017-ben először meghirdetett program százmillió forint nagyságrendű keretösszegére 111 pályázat érkezett be mintegy 200 millió forintos forrásigénnyel. A támogatott pályázatok közül 37 Baranya, 11 Tolna, és 12 Somogy megyében valósult meg. A támogatást kapó pályázók között 47 bejegyzett civil szervezet, 13 pedig informális közösség van, 37 pályázat az Indító, 23 az Erősítő kategóriában nyert támogatást.

Az aktuális pályázat kiírása és a benyújtás feltételei elérhetőek az Erősödő Civil Közösségek ( www.eckpecs.hu ) honlapon, a benyújtás határideje 2018. december 17., 12 óra!

forrás: pecsinapilap.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (VEKOP-7.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Címkék