Pályázatok
Pályázat
Európai együttműködési projektek támogatása 2018


791

Határidő: 2018. január 18.

Fő cél az európai kulturális és kreatív ágazatok transznacionális és nemzetközi működési kapacitásának megerősítése, a kulturális és kreatív alkotások országok közötti forgalmának fellendítése, valamint a kulturális és kreatív szereplők, különösen a művészek nemzetek közötti mobilitásának előmozdítása.

Az európai együttműködési projektek támogatásának legfontosabb célkitűzései az alábbiak:

 • Az innováció és a kreativitás támogatása a kultúra területén, például új üzleti modellek kipróbálásával és a más ágazatokba begyűrűző hatás ösztönzésével.
 • A közönségépítés támogatása a közönség megszólításának új, innovatív módszereivel és a kulturális és kreatív alkotásokhoz való hozzáférés megkönnyítése az Unión belül és kívül, különös hangsúlyt fektetve a gyermekekre, a fiatalokra, a fogyatékossággal élő személyekre és az alulreprezentált csoportokra.
 • Az európai kulturális és kreatív ágazatok országokon átívelő és nemzetközi működőképességének támogatása és a kulturális és kreatív alkotások országokon átívelő forgalmának elősegítése.
 • A fenti célkitűzéseken belül az európai együttműködési projektek támogatásának kiemelt területei az alábbiak:
  • A művészek és szakemberek országhatárokon átívelő mobilitásának előmozdítása annak érdekében, hogy képesek legyenek a nemzetközi együttműködésre, és nemzetközi szintre emeljék a karrierjüket.
  • A közönségépítés erősítése, az európai kulturális és kreatív alkotásokhoz és az európai anyagi és eszmei kulturális örökséghez való hozzáférés javításának eszközeként, és a kulturális alkotásokhoz való hozzáférés kiterjesztése az alulreprezentált csoportokra.
  • A kapacitásépítés támogatása a kulturális ágazatok új, innovatív bevételszerzési, gazdálkodási és marketingmodelljeinek kidolgozásához és teszteléséhez való innovatív viszonyulás révén, különös tekintettel a digitális átállásra, valamint a kulturális szakemberek új készségeinek fejlesztése.
  • A kultúrák közötti párbeszéd bővítése, a közös uniós értékek és a kölcsönös megértés támogatása és a más kultúrák tisztelete, ami hozzájárul a migránsok és menekültek társadalmi beilleszkedéséhez.

Támogatható projektek

A Kultúra alprogram nem támogat pornográf, rasszista vagy erőszakot pártoló projekteket. A Kultúra alprogram elsősorban nonprofit projekteket támogat.

A projektvezető egy évben csak egyetlen kategóriában pályázhat, vagy az 1., vagy a 2. kategóriában. A projektvezető ezenkívül nem pályázhat az EACEA 32/2017 és a 35/2017 számú felhívásokra egyidejűleg.

Ha egy projekttel a jelen EACEA 32/2017 felhívás keretében pályáznak, ugyanezt a projektet nem lehet az EACEA 35/2017 felhívás keretében is benyújtani.

A támogatható projektek emellett:

 • legfeljebb 48 hónap időtartamúak lehetnek (támogathatóság időtartama);
 • a kisléptékű együttműködési projektek (1. kategória) esetében a kért uniós támogatás nem lehet több 200 000 EUR-nál, ami a teljes támogatható költségek legfeljebb 60%-át teheti ki; az 1. kategóriába tartozó projekteknek ezenkívül egy projektvezetőt és legalább további két partnert kell tartalmazniuk, akiknek a bejegyzett székhelye legalább három különböző, a Kreatív Európa – Kultúra alprogramban részt vevő országban van. Vagy a projektvezető, vagy az egyik partner bejegyzett székhelyének az itt említett támogatható országok egyikében kell lennie;
 • a nagyszabású együttműködési projektek (2. kategória) esetében a kért uniós támogatás nem lehet több 2 000 000 EUR-nál, ami a teljes támogatható költségek legfeljebb 50%-át teheti ki; a 2. kategóriába tartozó projekteknek ezenkívül egy projektvezetőt és legalább további öt partnert kell tartalmazniuk, akiknek a bejegyzett székhelye legalább hat különböző, a Kreatív Európa – Kultúra alprogramban részt vevő országban van. Vagy a projektvezető, vagy az egyik partner bejegyzett székhelyének az itt említett támogatható országok egyikében kell lennie.

Támogatható tevékenységek

Azok a tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek, amelyek az útmutató 2. szakaszában meghatározott célkitűzések és prioritások elérésére irányulnak.

A tevékenységeknek a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében meghatározott kulturális és kreatív ágazatokra kell vonatkozniuk. A kizárólag audiovizuális ágazatokkal kapcsolatos tevékenységek a Kultúra alprogram keretében nem támogathatóak. Az audiovizuális tevékenységek azonban támogatást kaphatnak akkor, ha nem audiovizuális kulturális és kreatív ágazatokkal kapcsolatos tevékenységek kiegészítő tevékenységeit képezik.

A tevékenységeket:

 • Az 1. kategória – kisebb léptékű együttműködési projektek esetében 2018. május és december között kell elkezdeni.
 • A 2. kategória – nagyobb szabású együttműködési projektek esetében 2018. június és december között kell elkezdeni.

Egy szervezet csak EGY folyamatban lévő, támogatott, 2. kategóriába tartozó projektben lehet projektvezető. Ez azt jelenti, hogy amennyiben kiválasztják, a folyamatban lévő, 2. kategóriába tartozó projekt projektvezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy a folyamatban lévő támogatott projekt és a megpályázott projekt támogathatósági időszaka között ne legyen átfedés.

forrás, bővebben: eacea.ec.europa.eu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás.
Címkék