Európai irodalmi művek forgalma


Ez a pályázati terület fikciós irodalmi művek fordítását, kiadását, terjesztését és népszerűsítését támogatja.
Aktuális pályázati felhívás
Európai irodalmi művek forgalma (LIT)

- Határidő: 2021. szeptember 30., 17:00
Az eredeti kiírás

Kategóriák
A támogatás a projektek három kategóriájában érhető el:
KIS PROJEKTEK (LIT1)
- 5-10 könyvből álló csomag fordítása, kiadása, terjesztése és népszerűsítése
- legfeljebb 100 000 euró támogatás
- legfeljebb 60% társfinanszírozás
- legfeljebb 36 hónap időtartam
KÖZEPES PROJEKTEK (LIT2)
- 11-20 könyvből álló csomag fordítása, kiadása, terjesztése és népszerűsítése
- legfeljebb 200 000 euró támogatás
- legfeljebb 60% társfinanszírozás
- legfeljebb 36 hónap időtartam
NAGY PROJEKTEK (LIT3)
- legalább 21 könyvből álló csomag fordítása, kiadása, terjesztése és népszerűsítése
- legfeljebb 300 000 euró támogatás
- legfeljebb 60% társfinanszírozás
- legfeljebb 36 hónap időtartam

Célok és prioritások
Azok a projektek kaphatnak támogatást, amelyek hozzájárulnak az alábbi célokhoz:
- erősítik az európai művek nemzetközi forgalmát és sokszínűségét, és kiemelten támogatják a kis nyelvekről angol, német, francia, spanyol (kasztíliai) és olasz nyelvre történő fordítást,
- új közönségeket érnek el az európai irodalmi művek számára az EU-ban és azon túl,
- erősítik a könyvkiadási szektor versenyképességét az értékláncon belüli együttműködések ösztönzésén keresztül.

A projekteknek továbbá az alábbi átfogó témákra is reflektálniuk kell:
- befogadás,
- nemek közötti egyenlőség,
- környezeti terhelés csökkentése.

Támogatható pályázók
Az alábbi pályázók jogosultak a támogatásra:
- jogi személyek (szervezetek), amelyek a könyvkiadási szektorban tevékenykednek,
- bejegyzett székhellyel rendelkeznek egy, a Kreatív Európa programban résztvevő országban:
1. uniós tagállamok, tengerentúli országok és területek;
2. NEM uniós tagállamok:
- az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
- a Kreatív Európa programhoz csatlakozott országok;
- valamint azon országok, amelyekkel a csatlakozási tárgyalások folyamatban vannak, és a csatlakozás megtörténik a támogatási szerződés aláírása előtt.
- egyes szervezetek és konzorciumok is pályázhatnak
- a pályázó szervezetnek (konzorcium esetén a projektvezető szervezetnek) a pályázat benyújtási határidejétől számított legalább két évre visszamenőleg rendelkeznie kell jogi személyiséggel

A kizárólag audiovizuális tevékenységet végző szervezetek ezen a területen nem pályázhatnak. Az audiovizuális szektor szervezetei számára a MEDIA ág nyújt támogatási lehetőségeket.

Támogatható projektek
A támogatható projekteknek megfelelő kiadói és népszerűsítési stratégiával kell rendelkezniük egy legalább 5 fikciós műből álló könyvcsomagnak a támogatható nyelvek valamelyikéről egy másik támogatható nyelvre történő fordítására, kiadására, terjesztésére és népszerűsítésére. A pályázatnak ezen felül tartalmaznia kell a következőket:
- a lefordítandó csomag hozzájárul a célország(ok) irodalmi sokszínűségéhez, az alulreprezentált országokból származó művek, különösképpen a kis nyelveken született művek fordítása által,
- a terjesztési stratégia széles és könnyű hozzáférést biztosít a művekhez a nagyközönség számára,
- a népszerűsítési stratégia hozzájárul az európai, fordításban olvasható irodalmi művek közönségének kiterjesztéséhez és megújításához,
- a projekt ösztönzi a szerzők, műfordítók, könyvkiadók, -terjesztők, könyvesboltok, könyvtárak, fesztiválok és irodalmi rendezvények közötti együttműködést,
- a projekt növeli a műfordítók elismertségét, és tiszteletben tartja a méltányos díjazás elvét,
- a projekt reflektál a következő átfogó témákra: befogadás, a nemek közötti egyenlőség és a környezeti terhelés csökkentése.

Támogatható nyelvek
- A forrás- és a célnyelv bármely, a támogatható országok alkotmányában vagy bármely releváns jogszabályában meghatározott hivatalosan elismert nyelv lehet.
- Forrásnyelvként a latin és az ógörög nyelvek is támogathatók.
- A célnyelv a műfordító anyanyelve kell, hogy legyen (kivéve a kevésbé gyakran használt nyelvek esetén, a pályázó megfelelő magyarázata mellett).
- A fordításnak nemzetközi dimenzióval kell rendelkeznie. Nem támogatható a nemzeti irodalom fordítása egy adott ország egyik hivatalos nyelvéről ugyanazon ország egy másik hivatalos nyelvére, amennyiben nem kapcsolódik hozzá nemzetközi terjesztési stratégia.

Támogatható művek
- Papíralapú vagy digitális formátumú könyvek (e-book és hangoskönyv);
- fikciós művek, az irodalmi műfajra való tekintet nélkül, pl. regények, novellák, drámák, rádiójátékok, versek, képregények, gyermek- és ifjúsági irodalom;
- korábban megjelent, kiadott művek;
- a művek szerzője valamely támogatható ország állampolgára, lakója, vagy az adott ország irodalmi hagyományának elismert szereplője.

NEM támogathatók az alábbi művek:
- nem fikciós, tényirodalmi művek (pl. életrajzok és önéletrajzok, fikciós elemek nélküli esszék, turistakalauzok, tudományos művek);
- a célnyelven már létező fordítással rendelkező művek (kivéve ha szükséges az új fordítás, és ez megfelelően indokolható).

Határidő és fontos dátumok
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. szeptember 30., 17:00 (brüsszeli idő szerint).
A pályázatok értékelése: 2021. október-december
Eredmények: 2022. január
A támogatási szerződések aláírása: 2022. február 

Forrás, bővebben: pafi.hu