Európai platformok a feltörekvő művészek támogatására


Az Európai platformok a feltörekvő művészek támogatására terület olyan projekteket fog támogatni, amelyek célja az európai feltörekvő művészek és alkotások nemzetközi - európai és azon túli - forgalmának és láthatóságának növeléséhez. A támogatás elősegíti továbbá a kulturális eseményekhez és tevékenységekhez való hozzáférés és részvétel növelését, valamint a közönség bevonását és fejlesztését. A projektek hozzájárulnak az EU kulturális szakpolitikai prioritásainak megvalósításához is. A művészek és művészeti alkotások forgalma hozzájárulhat az új és/vagy fenntarthatóbb kulturális terek létrejöttéhez.
Aktuális pályázati felhívás
- Európai platformok a feltörekvő művészek támogatására (PLAT)
- Határidő: 2021. szeptember 29., 17:00

Támogatható pályázók
Az Európai együttműködési projektek pályázatai minden, a kulturális és kreatív szektorban aktív szervezet számára nyitva állnak, kivéve a kizárólag audiovizuális tevékenységet végző szervezeteket és projekteket. Az audiovizuális szektor szervezetei számára a MEDIA ág nyújt támogatási lehetőségeket.

Az alábbi pályázók jogosultak a támogatásra:
- jogi személyek (szervezetek),
- bejegyzett székhellyel rendelkeznek egy, a Kreatív Európa programban résztvevő országban:
1. uniós tagállamok, tengerentúli országok és területek;
2. NEM uniós tagállamok:
- az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
- a Kreatív Európa programhoz csatlakozott országok;
- valamint azon országok, amelyekkel a csatlakozási tárgyalások folyamatban vannak, és a csatlakozás megtörténik a támogatási szerződés aláírása előtt.

Támogatható projektek
Az alábbi projektekkel lehet pályázni:
- maximum 2 100 000 euró támogatás projektenként,
- maximum 36 hónap időtartam,
- megfelelnek az alábbi céloknak és prioritásoknak.

Figyelem! Koordinátorként minden szervezet csak egyetlen pályázatot nyújthat be a felhívásra. Amennyiben egy pályázó több pályázatot nyújt be, azok automatikusan elutasításra kerülnek!

Határidő és fontos dátumok
A pályázatok benyújtási határideje mindhárom területen: 2021. szeptember 29., 17:00 (brüsszeli idő szerint).
A pályázatok értékelése: 2021. október-december
Eredmények: 2022. január-február
A támogatási szerződések aláírása: 2022. február/március

Célok és prioritások
CÉLOK
A projektek célja az európai feltörekvő művészek és alkotások nemzetközi - európai és azon túli - forgalmának és láthatóságának növelése. A támogatás elősegíti továbbá a kulturális eseményekhez és tevékenységekhez való hozzáférés és részvétel növelését, valamint a közönség bevonását és fejlesztését. A projektek hozzájárulnak az EU kulturális szakpolitikai prioritásainak megvalósításához is. A művészek és művészeti alkotások forgalma segíti az új és/vagy fenntarthatóbb kulturális terek létrejöttét.

A projekteknek olyan, egy koordinátor szervezetből és tagszervezeteiből álló platformokat kell létrehozniuk, amelyek közös művészeti és branding stratégiával rendelkeznek, és ugródeszkaként szolgálnak a karrierjük elején álló művészek számára.

PRIORITÁSOK
A fenti célok mellett a projekteknek választ kell adniuk a következő prioritásokra is:
- a feltörekvő művészek és kulturális szakemberek támogatása,
- méltányos, befogadó és sokszínű környezet biztosítása a feltörekvő művészek számára,
- a kulturális szektor fenntarthatóságának és környezettudatosságának növelése

ÁTFOGÓ TÉMÁK
A projekteknek továbbá az alábbi átfogó témákra is reflektálniuk kell:
- befogadás,
- sokszínűség,
- nemek közötti egyenlőség,
- környezetvédelem és a klímaváltozás elleni küzdelem

 

Forrás, bővebben: pafi.hu