Pályázatok
Pályázat
Felhívás A „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” - 2018 Magyarországi nemzetiségek kulturális tevékenységéért díj jelölésére


355

Határidő: 2018. április 23.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívást tesz közzé a 2018. évi „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díjra történő jelölésre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyarországon élő nemzetiségek számára díjat adományoz kulturális, közművelődési tevékenységük elismeréséért.

A díjjal emlékérem és díszoklevél jár.

A „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díj elismerésében olyan Magyarországon élő elismert nemzetiséghez tartozó személyek, szervezetek részesülhetnek, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvi kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez. (Például: a kulturális közélet, a közművelődés, nemzetiségi média, nem hivatásos művészetek, nemzetiségi kultúra mecénása, stb.)

A „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díj odaítélése a 26/2016. (IX. 8.) miniszteri rendelet alapján történik. A miniszteri elismerés átadására a kulturális sokszínűség, párbeszéd és fejlődés világnapja alkalmából (május 21.) kerül sor, melynek rangját az EMMI által rendezett Nemzetiségi Gála ünnepi programja is biztosítja. A szakmai díjat az emberi erőforrások minisztere adományozza.

A díjak száma legfeljebb a hazánkban elismert nemzetiségek számának megfelelő – 13 db – lehet.

A 2018. évi díjazottakra vonatkozó adatokkal és részletes indoklással ellátott javaslatokat a mellékelt adatlapon 2018. április 23-ig (a közzétételtől számított 30 napon belül) lehet eljuttatni egyidejűleg papír- és elektronikus formában az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának postai (1884 Budapest, Pf. 1.) és a titkarsag.nf@emmi.gov.hu e-mail címére.

forrás: kormany.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. megbízásából a NIOK Alapítvány, valamint az Északi Támpont Egyesület támogatási felhívást hirdet ifjúsági civil szervezetek támogatására.
Címkék