Pályázatok
Pályázat
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2018. évi támogatása


370

Határidő: 2018. március 21.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. § (3) bekezdése értelmében „az állam a mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben gondoskodik a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatásáról”. A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása minden évben, így az idén is a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírásra kerülő pályázati forrás útján történik.

A pályázat kódja: FV-I-18

A pályázat célja

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák és erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 45. §-ában foglalt feladatokkal összhangban.

A pályázati kategóriák:

  • „A” kategória: Közérdekű keresetindítás
  • „B” kategória: Fogyasztóvédelmi problémafeltárás közvélemény kutatás által
  • „C” kategória: Fogyasztóvédelmi Témahét szervezése
  • „D” kategória: Fogyasztói tudatosság növelését elősegítő programok megvalósítása

A pályázók köre:

Jelen pályázati felhívás keretében azok az egyesületek vehetnek részt, amelyeknek alapszabályaiban meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, valamint ilyen egyesületek szövetségei.

A rendelkezésre álló keretösszeg:

49 000 000 Ft., azaz negyvenkilencmillió forint.

Támogatási időszak:

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. június 1. és 2019. május 31. közé eső időszak.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 21. 00:00

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet legkésőbb 2018. március 21. napján postára adtak.

Pályázattal kapcsolatos további információk:

Telefonszám: (06-70) 905-8424
hétfő-csütörtök: 8:00-16:00; péntek: 8:00-14:00
E-mail: szakmai kérdések esetén: fv@nfsi.hu

forrás, bővebben: nfsi.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” című (GINOP-5.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Címkék